Project Description

BLNQ is een Talentadviesbureau. Onze dienstverlening is erop gericht om meer te halen uit talent zodat mens en organisatie in hun kracht komen en blijven: toekomstbestendig zijn.
Dit doen we m.b.v. onze integrale aanpak die de ontwikkeling van individuen en teams in lijn brengt met de visie en missie van de organisatie.

We zijn aanpakkers én doorpakkers en gaan voor concreet resultaat: voor werkelijke verandering!

Elke verandering begint bij het individu

Case

Gemeente Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de zesde gemeente van Nederland en wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden. Waar alle talenten van verschillende mensen samenkomen.

Het Merk ‘IK’

Het vak van de ambtenaar verandert in de grote landelijke beweging die gaande is in de samenwerking tussen overheid en burgers. De gemeente Tilburg wilde haar mensen helpen om met deze verandering mee te bewegen. Om goed te kunnen anticiperen op de continu bewegende buitenwereld, waarin de persoonlijkheid van de ambtenaar steeds belangrijker wordt. Meer en meer gaat het over wie je bent en wat je als mens in je werk meeneemt. Kennis is tegenwoordig overal te halen en krijgt in werk een andere dimensie.

BLNQ ontwikkelde voor de gemeente het programma ‘Het Merk IK’. Elke verandering begint tenslotte bij het individu. Management en beleidsmedewerkers hebben aan de hand van dit programma hun eigen ‘merk’ ontdekt, gebouwd en uitgedragen. Door middel van de technieken van personal branding zijn de deelnemers in groepen aan de slag gegaan.

De TMA Talentenanalyse en allerlei interactieve werkvormen hebben inzicht gegeven in de eigen persoonlijkheid. Feedback geven en ontvangen, leren van en met elkaar stonden centraal. Om goed uit te dragen wat hun uniek maakt, hebben de deelnemers een ‘mondeling visitekaartje’ gemaakt: DIT BEN IK en HIER STA IK VOOR. Verder heeft iedereen een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Na ‘Het Merk IK’ hebben de mensen in intervisiegroepen hun eigen leerproces verder opgepakt.

Referent

‘Groot inzicht in onze talenten’

,,Werken aan ‘het Merk IK’ heeft een groot inzicht gegeven in waar onze talenten liggen en aangespoord om vanuit dat talent, de unieke bijdrage van eenieder, verder te ontwikkelen. Een organisatieverandering die begint bij het individu. De persoonlijke benadering van BLNQ was daarbij onmisbaar.”

Wim Sloot, Teammanager

Stichting Willem van Oranje

Case

Willem van Oranje is een onderwijsstichting in de regio Waalwijk met 6 scholen, 2500 leerlingen en 300 personeelsleden. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs: doorlopende leerlijnen verbeteren de kwaliteit van het onderwijs. Bij Willem van Oranje staat centraal hoe een leerling als uniek mens betekenisvol kan zijn in de samenleving, met aandacht voor de ander en zorg voor zichzelf.

Leidinggeven aan cultuurverandering

De directie van Willem van Oranje vroeg aan BLNQ de strategie naar integrale en concrete stappen op het gebied van Talentmanagement te vertalen, te helpen bij het creëren van een context die ontwikkeling stimuleert, bij het zien en benutten van de aanwezige talenten van de mensen en bij het omzetten van talent in daadwerkelijk gewenst gedrag.

Met het BLNQ TM model wordt de ontwikkeling van individuen en teams integraal in lijn gebracht met de visie en missie van de organisatie. Voor het bereiken van organisatiedoelen is het vaststellen van kerncompetenties belangrijk. Deze zijn een meetbare vertaling van het DNA van de organisatie: wat heeft de organisatie van haar mensen nodig? Samen met de mensen zijn karaktereigenschappen uit het visiedocument van Willem van Oranje vertaald naar zes TMA-competenties, aangevuld met gedragsindicatoren die aangeven welk gedrag gewenst is.

Handvatten om talent te zien en te benutten

Vanwege de voorbeeldfunctie van leidinggevenden in het sturen op gewenst gedrag is bij hen begonnen. Elke leidinggevende heeft een TMA Talentenanalyse ingevuld en er is een 360 graden feedback afgenomen. Met behulp van het Multipliersmodel van Liz Wiseman hebben ze handvatten gekregen om talent te zien en te benutten. Met individuele coaching worden talenten die helpen om als Multiplier te sturen, verder ontwikkeld.

Alle medewerkers van Willem van Oranje zijn in diverse bijeenkomsten bekendgemaakt met de zes kerncompetenties en het bijbehorende gewenste gedrag. Hiermee is de basis gelegd voor het samenwerken aan een lerende, transparante en wendbare werkomgeving.

Referent

‘Jezelf ontwikkelen door te experimenteren’

,,Het ontdekken van de vele, verschillende talenten die je als mens hebt, is het ‘groeidenken’ van waaruit BLNQ werkt. De mensen van BLNQ laten je jezelf ontwikkelen door vanuit je talenten te experimenteren en te leren. Ze nodigen uit om nieuwe dingen te proberen. Iets wat past bij je talenten, waardoor je weet dat het gaat lukken. Die positieve ervaringen stimuleren het geloof in je groei en ontwikkeling. Aan de mensen van BLNQ kun je je optrekken; je wordt geïnspireerd en uitgedaagd. Zo zet je de stap van woorden naar daden.”

Jan Maarten de Bruin, Voorzitter College van Bestuur