Project Description

Human Mobility Group

Met talent als inspiratie en door passie en toewijding in de uitvoering van ons werk, biedt HMG oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de business performance. Succesvol veranderen en talentgericht ontwikkelen van medewerkers staan hierbij centraal.

De Human Mobility Group (HMG) is al ruim 15 jaar actief op het gebied van Talentmanagement, Employability en Changemanagement. In opdracht van werkgevers uit diverse sectoren ondersteunen wij organisaties bij verandertrajecten, ondersteunen wij projecten om het potentieel en de ontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen en werken wij actief aan de ontwikkeling van competenties door het opstellen en uitvoeren van maatwerk assessments, trainingsprogramma’s en coaching trajecten. 

HMG streeft ernaar op een maatschappelijke verantwoorde wijze een bijzondere bijdrage te leveren aan het verbeteren van de performance van organisaties en medewerkers in het bijzonder. Onze ambitie is om mensen in organisaties hulpmiddelen en inzichten te geven, zodat ze hun talenten (verder) kunnen ontwikkelen en ze hun potentieel inzetten daar waar ze maximaal kunnen renderen voor de organisatie. HMG ondersteunt en begeleidt verder directies, managers en HR afdelingen om resultaatgericht talentmanagement toe te passen zodat het altijd een integraal onderdeel is van de ondernemingsstrategie.

Case

Competentiemanagement

“Om een goed inzicht te krijgen in welke talenten en competenties we als organisatie in huis hebben, werken we samen met HMG aan een Talent Motivatie Analyse voor iedere medewerker. Als gemeente hebben we bewust gekozen voor een wat grotere organisatie zoals HMG. Doorslaggevend in onze keuze hierin was de solide organisatie met een brede expertise; niet alleen rondom het instrument, maar zeker ook in de begeleiding van de verschillende programmaonderdelen.” -Catharine Verberne, Adjunct-directeur bij de gemeente Zundert