Project Description

Kat-Haros creëert betrokkenheid, motivatie en samenwerking door het leveren van een concrete bijdrage aan uw bedrijfsresultaat. Wij helpen u (verborgen) talent zichtbaar te maken en dit in te zetten voor persoonlijke en zakelijke groei.

Wanneer mensen werken vanuit hun talenten wordt het werkplezier en onderling begrip verhoogt. Kat-Haros is er voor implementatie vraagstukken en uitbesteden van talent- en performance management.

KRAMP: Succesvol door te kijken naar mensen

Case

Goede inkopers zijn van groot belang voor een internationale technische groothandel. De Product Group Managers (PM’ers) van Kramp krijgen daarom trainingen via hun eigen PM Academy. HR Business Partner Geroen van Straaten vond dat persoonlijke ontwikkeling een onderdeel moest zijn van het ontwikkelingstraject.

Sterke kanten

,,Je moet weten over welke competenties een medewerker beschikt, zodat je gebruik kunt maken van zijn of haar sterke kanten”, zegt Albert Wolbrink, Category Manager. Om dit naar boven te halen, is de TMA Methode gebruikt. Van Straaten: ,,Dat gaf ons nog meer mogelijkheden om te komen tot ons doel: medewerkers meer inzicht geven in zichzelf en leidinggevenden meer handvatten geven voor het begeleiden van die medewerkers.”

Face-to-face

Alle PM’ers – een groep van 31 mensen – vulden de TMA Talentenanalyse in, maakten een POP (persoonlijk ontwikkelplan) en konden de 360 Graden Feedback inzetten, om te zien wat het beeld van hun collega’s over hen was. De bespreking van de TMA werd face-to-face gedaan met TMA Trainer Tineke Kamerling van Kat-Haros. PM’ers uit andere landen kwamen hiervoor naar Nederland.

Meer zelfvertrouwen

,,De rapportage heeft me bewuster gemaakt van mijn gedrag en meer zelfvertrouwen opgeleverd”, aldus Bart Joling, die van PM’er een Category Manager werd. ,,Tineke vertelde mij dat ik het in me heb om leiding te geven. Ik dacht zelf dat ik geen mensen wilde aansturen. Uit de Talententanalyse kwam ook naar voren dat ik niet van details en van controleren houd. Tineke liet me inzien dat leidinggeven veel meer gaat om stimuleren en een omgeving creëren waarin mensen zich kunnen ontwikkelen.”

Referent

‘Zo veel punten van herkenning’

,,Vooraf waren sommigen kritisch toen ze hoorden dat het om testen ging, anderen werden vooral zenuwachtig van het idee. Maar uiteindelijk was iedereen na het invullen enthousiast over de manier van aanpak, vooral omdat er zo veel punten van herkenning waren. Na afloop van het gesprek vroeg Tineke of de resultaten mochten worden gedeeld met de leidinggevende, zodat deze kon zien waarom iemand doet wat hij doet. Niemand weigerde. Binnen onze organisatie is het normaal om open te zijn. Het bij-effecten daarvan is dat het nadenken over ontwikkeling en succesvol zijn in je werk nog meer is aangejaagd.”

Albert Wolbrink, Category Manager bij Kramp