Project Description

Met David is specialist in de ontwikkeling van mens en organisatie. Door inzicht te bieden in drijfveren, talenten en competenties worden medewerkers sterker, zelfbewuster en efficiënter. Daardoor komen organisaties in beweging, gaan ze beter renderen en efficiënter te werk. Onze oplossingen van organisatie- en HR-vraagstukken kenmerken zich als anders en verrassend.

Leidinggevenden en medewerkers in beweging brengen

Case

In het kader van de vele veranderingen die afkomen op de afdelingen Burgerzaken van de Nederlandse Gemeenten is aanpassing en bijstelling van de huidige functieprofielen noodzakelijk. De veranderingen vragen andere vaardigheden van de hedendaagse medewerker. De noodzakelijke veranderingen bewegen zich op het niveau van de Individuele talentontwikkeling, Team- en organisatieontwikkeling.

NuFlex heeft in samenwerking met afgevaardigden van de zogenaamde 100.000- plus gemeenten competentieprofielen opgesteld voor de ambtenaar van de toekomst op dit vakgebied. Deze geven een antwoord op de vraag: wat willen we de komende 2-5 jaar bereiken en waar zijn we op aan te spreken? Maar het geeft vooral richting aan wat we willen zien aan competenties bij management en medewerker.

Met David is bij de implementatie hiervan nauw betrokken, teneinde de koerswijzigingen te bereiken. In de rol van regisseur brengt Met David stap voor stap leidinggevenden en medewerkers in beweging.

Referent

‘To the point en prettig’

 ,,NuFlex werkt in het vormgeven en uitrollen van het competentiemanagement binnen Burgerzaken samen met Mieke ten Have van Met David. We willen de organisatie meenemen van het oude denken vanuit ‘functies’ naar het werken vanuit rollen, daarbij gebruikmakend van competentieprofielen en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Samen met Met David en de opdrachtgever ontwikkelen we strategie en beleid op HR-processen gericht op het implementeren van competentiemanagement. Van belang is dat het management gaat sturen op competentieontwikkeling. De samenwerking ervaren wij als professioneel, to the point en prettig. Met David is een goede partner bij de uitrol van TMA.”

Louis Braam, directeur NuFlex

‘Het team moest een palet worden van talenten’

Case / Referent

,,Ik ging in 2011 als bestuurder aan de slag bij een klein schoolbestuur in de buurt van Nijmegen. Daar zag ik vrij snel de noodzaak om het management, inclusief de bestuurder te reorganiseren. De top was wel erg zwaar…

Van management naar leidinggeven

Mijn opdracht aan Mieke ten Have van Met David was globaal ‘Van management naar leidinggeven’. Ik wilde op de posities van leidinggevenden mensen hebben die middels zichtbaar gedrag in meer of mindere mate de volgende eigenschappen al in zich hadden of konden ontwikkelen: eigenaarschap, lef, creativiteit en kunnen coproduceren. Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen waren ook wenselijk.

De tweede belangrijke opdracht die ik mezelf gaf, was ‘Het leiden van de organisatie moest in 2017 een coproductie zijn van de directie, bestuurderloos’. De ambitie om mezelf weg te cijferen in 2017 had ook voor de opdracht van Mieke gevolgen. Zij moest bij het afnemen van de ontwikkelgerichte assessments rekening houden met – zoals ik dat toen noemde – ‘gestapeld talent’. Het team moest een palet worden van talenten, een kleurrijk geheel.

Gedreven mensen die elkaar perfect aanvullen

Mieke kwam met de TMA als belangrijk onderdeel van de oplossing. Een perfect instrument voor individuele ontwikkeling met drijfveren als belangrijke pijler: waarom doe jij de dingen die je doet en past die drijfveer in het team?

Het resultaat? Een groep prachtige, gedreven mensen die elkaar perfect aanvullen en sinds dit voorjaar bestuurderloos door het leven gaan. Dat is het resultaat van een mooie coproductie tussen Mieke, de TMA en de organisatie.”

Frans Laarakker, bestuurder Stichting Scholengroep Gelderveste