Project Description

OSIC is specialist op het gebied van ontwikkeling van leiderschap: alles wat te maken heeft met de leiding nemen over jezelf. Wij noemen dat: leiderschapszaken. Onze doelgroep: professionals, managers en hun teams. Niets meer en niets minder. We coachen en trainen altijd met vaste, krachtige programma’s op het niveau van medewerkers in individuele situaties.

Case

De organisatie

Coolinvestments omvat vier internationale fashionorganisaties: Coolcat, America Today, MS Mode en SAPPH. De eerste drie zijn typische retailorganisaties, de vierde is met name gericht op wholesale. Coolinvestments koos voor de TMA Methode met als eerste doel het in te zetten voor een Management Development-traject van alle organisaties.

De vraag

Het overgrote merendeel van de talent- en succesvolle leidinggevenden heeft nooit een training of opleiding voor het leidinggeven aan en ontwikkelen van medewerkers gehad. Daar is steeds meer behoefte aan, zeker ook met het oog op verdere expansie en toenemende verantwoordelijkheden. De vraag aan OSIC was om een op maat gemaakt leiderschapsprogramma te ontwikkelen voor leidinggevenden en high-potentials van alle vier de organisaties, met de TMA Methode als hoofdingrediënt.

De aanpak

Door OSIC is gekozen voor een aanpak met de volgende, belangrijkste kenmerken:

  • Een combinatie van afwisselend individuele coaching en groepsbijeenkomsten.
  • In elke groep (maximaal tien deelnemers) zitten mensen uit alle vier de organisaties, zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van aanwezige ervaring en kruisbestuiving.
  • Vanuit de gedachte dat leiderschap begint bij jezelf wordt gewerkt met thema’s rondom invloed: op jezelf, op anderen, op je team, op de (rest van de) organisatie. Daarbinnen worden de meest relevante onderwerpen aangesneden, en wordt steeds teruggevallen op de TMA’s.
  • In de individuele coaching wordt naast de eigen vraagstukken gewerkt met vijf relevante competenties voor leiderschap.
  • Alles is zoveel mogelijk gericht en geënt op de dagelijkse praktijk van de deelnemers en de vier organisaties.

Het resultaat

Deelnemers pakken bewust zaken anders aan, nemen meer hun verantwoordelijkheid en maken duidelijke keuzes. De positieve gevolgen blijven voor de respectievelijke CEO’s niet onopgemerkt; ook zij willen een TMA Talentenanalyse maken. Deelnemers zijn zich meer bewust geworden van hun kwaliteiten en talenten, maar ook hun valkuilen. Het maakt dat ze hun rol als leider en leidinggevende beter kunnen invullen.

Referent

‘Coachen op een no-nonsense wijze’

 ,,Ik heb met Pierre en Marianne van OSIC nauw en zeer plezierig samengewerkt om een op maat gesneden leiderschapstraject voor de vier bedrijven van Coolinvestments (Coolcat, America Today, MS Mode en SAPPH) te ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in een succesvol programma. Pierre en Marianne zijn niet alleen bijzonder deskundig op het gebied van de TMA Methode, maar bleken ook de juiste personen te zijn om op een no-nonsense wijze onze managers en high-potentials handvatten te geven om hun leiderschapsrol beter in te kunnen vullen.”

Monique van Opstal, Coolinvestments