Project Description

PRiMAN Talent Management is een adviesbureau in organisatieontwikkeling. De experts van PRiMAN helpen klanten door middel van workshops, advies en trainingen bij een succesvolle implementatie van de TMA Methode. PRiMAN hanteert een Service Level Agreement, zodat de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening geborgd is. Expertisegebieden zijn: Cultuurverandering, Ontwikkeltrajecten, Selectie advies en Reorganisaties.

Management development trajecten

Case

CentraMed

De nieuwe directie van deze medische verzekeraar heeft PRiMAN gevraagd met de leden van het management team een ontwikkel assessment te doen. De directie wilde weten of de kwaliteiten en capaciteiten van de betrokkenen voldoende waren om de nieuwe doelstellingen te realiseren. Daarnaast moest worden geborgd dat er bij het verder ontwikkelen van de mensen zou worden ingespeeld op hun drijfveren en talenten. De leden van het MT hebben zowel een 360 Graden Feedback proces doorlopen als een Talentenanalyse gedaan. Op basis daarvan hebben ze vervolgens elk een eigen Talent Ontwikkel Plan (TOP) gemaakt.

Case

Organisatie advies

De aanpak van PRiMAN kenmerkt zich door een hoge participatiegraad vanuit de organisatie, ondersteund door een efficiënt instrumentarium. Draagvlak ontstaat door input vanuit de werkvloer mee te nemen en door steeds een wenkend perspectief aan te houden. Ook voor de mensen die als gevolg van de reorganisatie hun talenten elders kunnen inzetten. De visie van PRiMAN is dat je de definitie van dit succesgedrag niet moet overlaten aan de experts, maar juist een proces moet faciliteren waarin het management zelf de keuzes maakt.

Mangrove (onderdeel van United)

Mangrove is een full service internetbureau met 50 medewerkers dat tot de top-5 van Nederland behoort. Een introductie van talent management bleek nog verstrekkender gevolgen te hebben dan vooraf gedacht. Het directieteam constateerde zelf dat de rol van leider nieuwe invulling nodig had om het bureau naar weer een hoger niveau te kunnen tillen. Oscar van Veen, één van de directeuren, bleek bijvoorbeeld veel meer affiniteit te hebben met de rol van coach. Hij besloot zich terug te trekken uit het dagelijks management, waardoor er ruimte ontstond om op zoek te gaan naar een nieuwe Managing Director.

https://www.youtube.com/watch?v=9Vzg5rRTxgM