Project Description

Triple Balance werkt voor organisaties die weten dat individuen en teams beter presteren als ze vanuit hun talenten werken. Talentmanagement en competentiemanagement zijn onze expertises, die we inzetten voor assessment, advies, coaching en training binnen het door ons ontwikkelde Talent-Prestatiemodel.

Case / Referent

Connexys ontwikkelt recruitmentsoftware voor (middel)grote bedrijven en uitzendbureaus en is de laatste tijd flink gegroeid, ook op de internationale markt. Connexys heeft inmiddels meer dan tachtig medewerkers, wat betekent dat de organisatie moet professionaliseren op het gebied van HR. Professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en binnen teams is onderdeel van de bedrijfsvoering.

 ‘Zelf aan de slag met talentontwikkeling’

,,Dat zijn veel vragen”, luidde de kritische reactie van de ontwikkelaars van Connexys toen ze werden onderworpen aan een talentenanalyse. ,,Maar toen ze hun persoonlijke profiel zagen, waren ze enthousiast”, vertelt Seema Ouweneel, verantwoordelijk voor HR bij het recruitment softwarebedrijf . ,,De profielen geven inzicht in het eigen functioneren en de samenwerking binnen het team.”

Drie pijlers

Seema Ouweneel: ,,We kenden Triple Balance al, omdat we van hun diensten gebruikmaakten bij de instroom van nieuwe medewerkers. Nu begeleidt Triple Balance ons in een proces waarbij we én alle medewerkers én de teams én de organisatie onder de loep nemen. Dat zijn de drie pijlers van Triple Balance.”

Kracht en valkuilen

Het voordeel van de aanpak op drie niveaus is dat er snel en makkelijk verbanden te leggen zijn, vindt Seema. ,,Bijvoorbeeld in de selectie van nieuwe mensen. De individuele analyse laat namelijk goed zien welke talenten in de teams noodzakelijk zijn en welke nog ontbreken.” Maar ook in teams biedt het inzicht in het herkennen van de kracht en de valkuilen van de verschillende collega’s. ,,Voor de komende maanden focussen we ons dan ook op teamanalyses. Onze medewerkers waarderen dat er aandacht is voor hun eigenheid en hun ontwikkeling. Dat is winst.”

Zelf aan de slag

Seema merkt goed dat het leeft onder de mensen. ,,Deze week was er een medewerker die zelf over de uitkomsten van de TMA begon. Hij vond dat een nieuwe taak niet goed aansloot op zijn talenten; hij zat niet in zijn kracht. Dit bood een mooi aanknopingspunt voor verdere gesprekken met zijn leidinggevende. Het is bij ons niet iets dat van bovenaf wordt opgelegd, maar een instrument waarmee mensen zelf aan de slag gaan.”