Loading...

Maxlead/ Oogst Consultancy wint “Keurmerk Talentontwikkeling” met TMA

Hoe zorg je ervoor dat talenten zich ontwikkelen? Hoe stimuleer je medewerkers tot een leven lang leren? En welke rol kan het TMA-instrumentarium hierin spelen? In dit artikel bespreken we ervaringen die door Oogst Consultancy is opgedaan met TMA Methode nieuwe inzichten te geven in talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden.

Het verschil tussen skills, competenties en talenten.

Laatst vroeg een HR manager mij wat het verschil is tussen skills, competenties en talenten. Ik begrijp die vraag wel want de termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Bovendien denken HR adviseurs bij “competentie” al vrij snel aan de gedragscompetenties zoals die in het competentiewoordenboek van de organisatie zijn beschreven. Hoewel er overlap is, is er ook verschil tussen deze termen. Ik maak hier de verschillen duidelijk en geef inzicht in het belang hiervan voor de organisatie.

Talentmanagement met TMA bij sociale werkplaatsen: 3 voordelen

De TMA Methodiek brengt de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart en slaat de brug naar competenties. Om te laten zien dat peilen naar talenten en drijfveren ook een meerwaarde is binnen de sociale tewerkstelling, sloegen Acerta en SST vzw, de koepel van Sociale Werkplaatsen, de handen in elkaar. Het bleek een complementaire samenwerking die beide partners veel voordelen opleverde en duidelijk maakte dat TMA ook in de sociale economie een belangrijke meerwaarde heeft. We lichten de 3 grootste voordelen toe.

Talent can’t be taught, but it can be awakened

De TMA gebruikt een positieve insteek: alle 22 drijfveren hebben 2 talenten, aan beide kanten van een drijfveeras 1. Het midden van een drijfveer kun je zien als een talent op zich; je kan dan van beide kanten van een drijfveer (een deel) inzetten. Dat vind ik een van de mooie dingen aan de TMA; hoe kun je dat wat je zelf wellicht negatief labelt als een talent zien.

Monuta

,,Waar liggen jouw talenten en hoe kunnen we die nog beter inzetten? Die vraag is de afgelopen jaren ontzettend belangrijk geworden”, vertelt Daphne Beerepoot, HR Manager bij de landelijke uitvaartorganisatie en uitvaartverzekeraar. ,,De veranderingen in de branche zorgen er binnen ons bedrijf ook voor dat we moeten reorganiseren. En dat houdt meer in dan banen schrappen, het draait vooral om de juiste mensen op de juiste plek zetten.”

Overboord met beoordelen, en dan?

Hein Piller, Director Business Development bij TMA, bezocht het afgelopen jaar veel verschillende organisaties, van MKB tot corporates, van profit tot non-profit van old- tot newskool. Wat hem opviel was dat elke HR-professional die hij hier sprak, aangaf dat het ‘traditionele beoordelingsgesprek’ ter discussie stond, werd aangepast of zelfs overboord werd gegooid. Hein: “Veel HR-afdelingen worstelen met de vraag: ‘Niet meer beoordelen, maar wat dan wel?

TMA en RAET: Een uitdaging op personeelsvlak? Check eerst je talenten

TMA en RAET Tip 1: Investeer in je huidige medewerkers Focus bij een personeelstekort niet alleen op het vinden en werven van talent, het is juist belangrijk om je huidige talentvolle medewerkers te binden. Investeer in ontwikkeling en tevredenheid. Anders wordt het dweilen met de kraan open. Medewerkers die zichzelf kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun talenten te benutten, stappen minder snel over naar een andere werkgever. Maar misschien wel belangrijker; ze gaan positief praten over je bedrijf en enthousiasmeren hun netwerk erover.

TMA bij K_Dekker bouw & infra: Toptalenten aan boord en meer halen uit je personeel

In de bouw draait het allang niet meer alleen om technische kennis en vaardigheden. Succes zit ‘m in je talenten op de juiste manier inzetten en goed teamwork, weten ze bij K_Dekker bouw & infra. Het bedrijf verlegde de focus naar talentontwikkeling: niet alleen om toptalenten binnen te halen, maar ook om meer te halen uit het huidige personeel.

Gratis lezing en whitepaper “AVG en HR instrumenten”

Hoera de nieuwe Europese richtlijn en privacy wet (AVG/GDPR) gaat vrijdag 25 mei 2018 in! Een enorme kans om je organisatie en dienstverlening te professionaliseren en duurzaam met persoonsgegevens om te gaan. Iets waar ook wij het belang van inzien en je graag in ondersteunen. Dit doen wij samen met TMA en Van As Advocaten. Privacy een bedreiging? Nee, een kans! 

ACERTA en SST samen voor talentmanagement in de sociale economie

Hr-dienstenverlener ACERTA en SST, de koepel van sociale werkplaatsen, sloegen in 2016 de handen in elkaar. Ze wilden laten zien dat het peilen naar talenten en drijfveren ook binnen de sociale tewerkstelling een meerwaarde is. De leden van SST kunnen er sindsdien voor kiezen om TMA, Talenten Motivatie Analyse, in te zetten voor de selectie, ontwikkeling en evaluatie van hun (doelgroep)medewerkers. Een complementaire samenwerking waar alle betrokken partijen van hebben geleerd.

Moviera (Stichting aanpak huiselijk geweld)

De TMA, die de talenten en drijfveren van mensen in kaart brengt, geldt vaak als eye opener voor de mensen waarmee ik het gesprek houd. Meestal reageren mensen positief en ervaren ze het als een cadeautje om te krijgen. Overigens verheffen we de TMA nooit tot doel, maar is het een onderdeel bij talentontwikkeling. Daarom gaat Met David altijd in dialoog met personen die de TMA gemaakt hebben om deze toe te lichten