Mensen bewegen niet zomaar mee met organisatieveranderingen

Elke organisatie moet zich steeds opnieuw aanpassen aan de veranderende omgeving. Veel organisaties hebben dagelijks te maken met kleine en/of grote veranderprocessen waarin strategieën, doelen, structuren en taken worden aangepast. Zulke wijzigingen hebben meestal gevolgen voor de manier waarop mensen moeten werken en welk professioneel gedrag daarbij gewenst is.

Toch slagen veel verandertrajecten niet of beperkt, omdat mensen onvoldoende meebewegen met de verandering. Mensen bewegen namelijk niet zomaar mee. Als persoonlijke belangen, behoeften en/of talenten niet voldoende matchen met de veranderende structuren, taken of competenties of als vaardigheidsniveaus en cognitieve capaciteiten ontoereikend zijn geworden, werkt verandering niet. Uit de dagelijkse praktijk van onze professionals, maar ook uit diverse onderzoeken blijkt dat het slagingspercentage van organisatieveranderingen lager dan 30 procent is.

TMA filosofie

De TMA Methode biedt een filosofie en de bijbehorende online instrumenten waarmee organisaties objectieve informatie over mensen kunnen verzamelen en daarmee zelf verandertrajecten op professioneel niveau kunnen uitvoeren. Het slagingspercentage van organisatieveranderingen is op deze manier sterk te verbeteren.

Mensen zijn altijd talentvol en gedreven, hebben vaardigheden en cognitieve capaciteiten. Deze mix van persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden is bij ieder mens anders en bepaalt grotendeels het onbewuste voorkeursgedrag. Het voorkeursgedrag van mensen is niet makkelijk te veranderen.

De TMA Methode gaat er bij verandertrajecten van uit dat het (onbewuste) voorkeursgedrag zoveel mogelijk moet worden afgestemd op het nieuwe takenpakket en het gewenste professionele gedrag. Als de persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden van mensen namelijk in voldoende mate matchen met de vereisten van het nieuwe werk, bewegen mensen makkelijker mee met de verandering. Vanuit de kennis van drijfveren en talenten kun je mensen makkelijker enthousiast maken voor verandering: je weet namelijk wat ze motiveert en wat ze vanuit hun talenten makkelijk kunnen leren.

Veranderingen effectiever en makkelijker maken met de TMA Methode

Het motiveren van mensen voor veranderingen en het opnieuw alloceren van mensen bij een veranderproces is een lastige opgave. Mensen zijn nu eenmaal geen apparaten waaraan je kunt aflezen met welk type je te maken hebt. Als je geen objectieve informatie over mensen hebt (talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveau), is het lastig om de juiste keuzes te maken. En verkeerde keuzes brengen hoge kosten met zich mee.

Verandertrajecten worden effectiever en makkelijker met de TMA Methode. De portal met online instrumenten is 24 uur per dag gebruiksklaar:

  • Een compleet competentiemodel om veranderend organisatiebeleid te vertalen naar heldere profielen: resultaatgebieden, gewenste talenten en benodigde competenties.
  • Online analyse instrumenten die objectieve informatie (talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten, leerstijl, voorkeur in management etc.) geven over individuele personen of groepen.
  • Matchingrapportages waarin duidelijk wordt in welke mate een individu past bij een veranderde functie, manager, organisatiecultuur.
  • Ontwikkelrapportages die inzicht geven in de ontwikkelbaarheid van de benodigde vaardigheden en mensen praktisch helpt bij het leren van nieuwe vaardigheden.
  • Eenvoudige dashboards voor leidinggevenden waarmee ze objectief inzicht krijgen in de drijfveren en talenten van individuele medewerkers en makkelijk performancegroei kunnen stimuleren.

Hoe pas je de TMA Methode toe voor change management?

Implementeer verandertrajecten succesvol door de volgende dingen te doen:

  • Profielen maken of updaten: maak vanuit het online TMA competentiemodel functie- of competentieprofielen (uitgewerkt met gedragsvoorbeelden) waarmee je de essentiële gedragsvaardigheden van de nieuwe rol of functie beschrijft.
  • Talenten analyseren: psychometrisch meten in welke mate 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Hier is direct duidelijk waar de kracht van mensen ligt en waardoor mensen intrinsiek gemotiveerd zijn.
  • Competentieniveau meten: meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders.
  • Matchen: match het niveau van competenties, persoonlijke talenten en cognitieve capaciteiten met een functie- of competentieprofiel.
  • Competenties ontwikkelen: vanuit dashboards en rapportages zie je snel op welke gebieden het loont om ontwikkelactiviteiten te ontplooien. De TMA Methode ondersteunt hierbij ook met coach- en ontwikkeltips en een online ontwikkelplan.

Direct contact? Ik help u graag op weg

Andre Blom
Andre BlomCEO TMA Method international
info@tmamethod.com
030-2670444