Leiderschapsontwikkeling

Talenten leiden talenten

Wil de echte leidinggevende opstaan?

Organisaties hebben leiders nodig die sturing en richting geven. Mensen die voorop willen lopen, medewerkers coachen en werkprocessen regisseren. Vanuit de TMA filosofie is het belangrijk dat leiders zelf drive en talent hebben voor hun leidinggevende werkzaamheden. Talenten leiden dan talenten.

TMA principes van talent based leiderschap

  • De organisatiecultuur is gericht op het afstemmen van heldere werkdoelen met de talenten, capaciteiten en motivatie van mensen.

  • Selectie van mensen vindt plaats op basis van de match tussen heldere profielen en menselijke talenten, capaciteiten, kennis en kunde.

  • De persoonlijke ontwikkeling van mensen is gericht op het ontwikkelen van talent en niet op het fixen van ontbrekende vaardigheden

  • Leidinggevenden coachen talentgericht en houden rekening met persoonlijke drijfveren en talenten bij het aansturen van mensen.

  • Leidinggevenden houden functionerings- en beoordelingsgesprekken op een talentgerichte manier.

Is leiderschap te ontwikkelen?

Leiderschapsontwikkeling is mogelijk voor alle mensen die er drive, cognitieve capaciteiten en talent voor hebben. Leiders hoeven niet in alle leiderschapskwaliteiten goed te zijn. Via TMA Analyses krijg je inzicht in de kwaliteiten en capaciteiten van (potentiële) leiders, waarmee je de juiste opleiding kunt samenstellen.

Stappenplan voor leiderschapsontwikkeling

Vanuit de TMA filosofie is het belangrijk dat leiders zelf drive en talent hebben voor hun leidinggevende werkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk dat leiders zich zoveel mogelijk ontwikkelen op basis van hun intrinsieke motivatie en natuurlijke sterktes. Voor een effectieve leiderschapsontwikkeling kun je het onderstaande stappenplan volgen:

  • Profielen maken: maak vanuit het online TMA competentiewoordenboek een leiderschapsprofiel waarmee je de essentiële gedragsvaardigheden van een leider beschrijft.
  • Talenten analyseren: online meten in welke mate 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Je ziet direct waar de kracht van mensen ligt en waar mensen intrinsiek door zijn gemotiveerd.
  • Matchen van persoonlijke talenten met het opgestelde profiel: hiermee zie je in welke mate mensen passen in het leiderschapsprofiel en op welke leiderschapsgebieden een persoon zich het meest succesvol kan ontwikkelen.
  • Competenties ontwikkelen: vanuit de TMA matchrapportages wordt snel duidelijk of en op welke gebieden het loont om ontwikkelactiviteiten te ontplooien. De TMA Methode ondersteunt hierbij ook met coach- en ontwikkeltips.

Direct contact? Ik help u graag op weg

Andre Blom
Andre BlomCEO TMA Method international
info@tmamethod.com
030-2670444