Talent Management Voorbeelden

Gemeente Zundert en TMA (We build bridges) Catharine Verberne is Adjunct- directeur bij de gemeente Zundert en onder andere verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Voor deze doorontwikkeling is ze de samenwerking aangegaan met We Build Bridges. “Van oudsher is de gemeente er meer op gericht om ‘in huis’ te ontwikkelen en daarna de gemaakte plannen uit te rollen. Dit zorgde voor een verkokerde organisatie die op een traditionele manier werkt. De ambtelijke
Toptalenten aan boord en meer halen uit je personeel De crisis heeft grote gevolgen gehad voor het MKB in de bouwsector. Veel bedrijven wisten het hoofd niet boven water te houden. K_Dekker wel, mede het gevolg van de nieuwe strategische richting die het bedrijf is ingeslagen. ,,We besloten ons meer op design en de constructwereld te richten”, vertelt directeur Ron Oudeman. ,,Dat vraagt wel om een ander, hoger opgeleid personeelsbestand. Dan kun je zeggen: we