Capaciteiten analyses

Wij geven Inzicht in het leervermogen van mensen. Het vermogen om te leren en zich aan te passen is essentieel voor zowel individuen als organisaties. Onze Capaciteiten analyses zijn ontworpen om je te helpen deze capaciteiten in je team en organisatie te identificeren en verder te ontwikkelen.

Waarom cognitieve capaciteiten inzetten?

Het achterhalen van de cognitieve capaciteiten van mensen is een sterke voorspeller van werksucces. Het helpt om inzicht te krijgen in het vermogen van kandidaten om te leren, nieuwe kennis toe te passen en problemen op te lossen. 

De kracht van de capaciteitenanalyse

De Capaciteitenanalyse maakt het objectief in kaart brengen van de cognitieve vaardigheden van een individu mogelijk. Dit helpt bij het identificeren van de sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van denkvermogen, probleemoplossend vermogen en leervermogen. 

Door een goed begrip van deze capaciteiten kan een organisatie beter inschatten in welke functies en rollen een medewerker het best tot zijn recht komt. Bovendien kunnen training en ontwikkeling gerichter worden ingezet om de capaciteiten verder te ontwikkelen. Voor de individuele medewerker biedt het zelfinzicht en duidelijkheid over waar hij of zij in kan excelleren. De Capaciteitenanalyse is daarom een essentieel instrument voor zowel selectie als ontwikkeling van medewerkers, en draagt bij aan het verhogen van de algehele prestaties van de organisatie.

Evaluatie van cognitieve capaciteiten

Deze analyses geven inzicht in de capaciteit van je medewerkers en potentiële kandidaten om te leren, nieuwe kennis toe te passen en problemen op te lossen. Op de volgende punten wordt getest:

Logisch figuurlijk inzicht

Onze Logisch Figuurlijk Inzicht analyse bestaat uit 15 vragen die helpen bij het meten van het vermogen van uw team om patronen en regelmaat in figuren en vormen te herkennen. Dit helpt bij het nemen van beslissingen die zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen, een essentiële vaardigheid in de hedendaagse zakelijke omgeving.

Logisch taal inzicht

De analyse Logisch Taal Inzicht bestaat uit 20 vragen die het vermogen van uw medewerkers om taal te begrijpen, te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren, meten. Taalbegrip en logisch redeneren zijn cruciaal voor effectieve communicatie en samenwerking binnen uw organisatie.

Logisch cijfermatig inzicht

De Logisch Cijfermatig Inzicht analyse is een verzameling van 26 series van getallen die zijn geordend volgens een bepaald patroon. Deze analyse meet de capaciteit van uw team om numerieke patronen te herkennen en te analyseren, een essentiële vaardigheid voor functies met een analytisch of onderzoekend karakter.

Rekenvaardigheid

De Rekenvaardigheid analyse bestaat uit 39 rekenproblemen. Deze analyse is vooral relevant voor functies waarin nauwkeurigheid en snelheid in numerieke taken van belang zijn, zoals in de financiële sector.

Technisch inzicht

De Technisch Inzicht analyse bestaat uit 15 vragen en meet het vermogen van uw team om technische of natuurkundige problemen te begrijpen en op te lossen. Deze analyse is zeer relevant voor technische rollen, zoals in engineering of productontwikkeling, en draagt bij aan het behoud van hoge kwaliteitsstandaarden binnen uw organisatie.

Modules voor talentontwikkeling

Onze Capaciteitenanalyses gebruiken wij als basiselement voor de talentgerichte ontwikkeling van medewerkers, teams, leiders en organisatie. 

Praktijkboek Van Talent naar Performance

We delen graag onze kennis dus maken we ons handboek gratis voor jullie beschikbaar. Download het of bestel een exemplaar.

Maak een afspraak voor een inspirerende kennismaking

Het is misschien veel om de gehele TMA filosofie in één keer te begrijpen en alle mogelijkheden van talentgericht werken te overzien. Daarom komen we graag bij je langs om je vrijblijvend meer te vertellen over onze modules. 

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.