Positieve psychologie

Bij TMA staat een aantal waarden en uitgangspunten centraal: iedereen heeft talent, geef medewerkers oprechte aandacht en zorg voor verbinding tussen mensen, teams en organisaties. De belangrijkste waarde is echter, dat TMA positiviteit brengt.

Talentdenken van TMA

Onze filosofie is gebaseerd op positieve psychologie. Dit betekent dat we mensen altijd positief beschrijven op basis van hun talenten. Inzicht in eigen talent geeft mensen meer zelfvertrouwen waardoor ze hun werk beter kunnen doen en makkelijker persoonlijk en professioneel kunnen groeien.

Waarom is talent belangrijk?

Uit meervoudig onderzoek blijkt dat mensen die de eigen talenten goed kennen, makkelijker (samen)werkproblemen oplossen. Met TMA kun je talenten op 4 niveaus inzetten voor ontwikkeling: persoonlijk, team, leiderschap en organisatie. Het resultaat? Je medewerkers leren zichzelf beter kennen, waardoor ze effectiever (samen)werken. Zo gaat alles beter in jouw organisatie!

Talenten vormen de positieve kern van mensen. Ze bepalen de manier hoe je in actie komt en reageert op de wereld om je heen. Talenten zijn daarmee de grootste krachtbron die bepaalt hoe je samenwerkt, leert, problemen oplost en hoe snel je je aanpast aan nieuwe omstandigheden.

Talenten zo uniek als je DNA

Mensen zijn unieke wezens en daar willen wij als TMA recht aan doen. We meten daarom een uitgebreide set van 22 drijfveren die altijd een uniek talentenprofiel oplevert dat inzicht geeft in wat iemand bijzonder maakt.

Als mensen goed willen samenwerken, is het belangrijk om elkaar te begrijpen. Dat is mogelijk door talenten met elkaar te delen. Zo ontstaat er onderling meer begrip en afstemming. Talenten delen is niet beoordelend en geeft inzicht in elkaars sterke kanten.

Behoeften: De theorie van Murray

Henry Alexander Murray was een Amerikaanse psycholoog die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van persoonlijkheidstheorieën. Hij is vooral bekend om zijn theorie over behoeften en motieven. Deze stelt dat menselijk gedrag wordt gestuurd door individuele behoeften. Murray's theorieën vormen het fundament voor onze TMA filosofie.

Via onze wetenschappelijke gevalideerde talentenanalyse meten we de behoefte op 22 drijfveren. Zo bepalen we per persoon waar drijfveren resulteren in talenten. Daarbij rapporteren we op 22 drijfveren én 44 talenten. Verder geven we inzicht in de ontwikkelbaarheid en aanleg op tientallen competenties om te zien van welke competenties mensen energie krijgen.

Praktijkboek Van Talent naar Performance

We delen graag onze kennis dus maken we ons handboek gratis voor jullie beschikbaar. Download het of bestel een exemplaar.

Ontdek de Kracht van Talentontwikkeling met TMA

En succesvolle organisatie is gebouwd op de talenten van haar medewerkers. Met TMA kun je de juiste talenten op de juiste plekken inzetten, waardoor je organisatie floreert. Van het aannemen van de juiste sollicitanten tot het stimuleren van ontwikkeling, wij staan voor je klaar. Maak de overstap naar een talentgerichte organisatie vandaag nog.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.