Talentgericht HR

Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. 

 

De sleutel ligt in het integreren van talentmanagement in de HR processen en beslis informatie. TMA heeft een 'full service' benadering in alle aspecten van mens en organisatie en wordt ingezet voor onder andere selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze-, re-integratie- en talentmanagement vraagstukken.

Talentgericht organiseren

HR in een talentgerichte organisatie ziet mensen als unieke individuen. Elk met hun eigen combinatie van talenten en capaciteiten. In plaats van prestaties uitsluitend te beoordelen op basis van vooraf bepaalde doelen, ligt de nadruk op continue ontwikkeling en groei.

Door het inzetten van de TMA methode kun je strategische beslissingen, procesinrichting, HR management en persoonlijke talentontwikkeling vormgeven vanuit de talentdata die beschikbaar is. Met de gevalideerde profielen zet je mensen maximaal in hun kracht.

Ook de beloningen zijn breder dan alleen financieel. Denk aan erkenning, kansen voor professionele groei en het bevorderen van werkplezier. Doel is om een ​​cultuur van continu leren en ontwikkeling te bevorderen, waarbij medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. 

Recruitment

Als je mensen wilt selecteren voor een rol, opleiding of functie is het waardevol om vooraf een betrouwbaar inzicht te hebben in hun cognitieve capaciteiten, vaardigheden, drijfveren en talenten. Het is daarbij ook van belang om te weten of een kandidaat past bij de waarden en cultuur van de organisatie en het team waarin gewerkt wordt. 

Met onze online selectie assessments bieden we organisaties een instrument waarmee ze zelf inzicht krijgen in het talent, de inzetbaarheid en het ontwikkelpotentieel van kandidaten en sollicitanten. Via onze dashboards en rapportages zie je direct in welke mate er een match is tussen kandidaten en het werk en werkomgeving. 

TMA biedt via de instrumenten Talentenanalyse, Cognitieve capaciteitenanalyse en interviewvragen objectief en gevalideerd inzicht in kandidaten en sollicitanten.

Alles gaat beter met talentgericht organiseren:

  • Verbeterde prestaties

  • Verhoogd zelfvertrouwen

  • Verminderde stress en burn-out

  • Grotere tevredenheid en betrokkenheid

  • Verhoogde retentie

  • Aantrekkelijk werkgever voor potentiële werknemers 

Waarderen en belonen

In de dynamiek tussen organisatie en mens en mens en werk gaat het om wat iemand ‘mag’ doen, wat iemand ‘kan’ doen en wat iemand ‘wil’ doen. Om deze 3 zaken inzichtelijk te krijgen is het nodig om niet alleen te kijken naar wat iemand voor werk doet, maar ook te kijken naar iemands talenten en het probleemoplossend vermogen om het werk goed uit te voeren.

Zo weten medewerkers op voorhand wat je van hen verwacht en is feedback en beoordeling transparant en begrijpelijk. En kunnen leidinggevenden het potentieel van medewerkers maximaliseren. Met de toevoeging van STYR aan de TMA methode maak je in vier klikken een gevalideerd profiel.

Een Gevalideerd Profiel is een beschrijving van verwacht gedrag, probleemoplossend vermogen en de benodigde talenten en competenties. Het profiel is ‘Gevalideerd’ door in vier stappen, het beoogde werk, functie of rol, met de STYR TMA waarderingsmodel als profiel te genereren. De uitkomst is direct gewaardeerd en gepositioneerd in een Talentpad.

Niet alleen wordt een 'expert profiel' gegenereerd, deze is ook direct gewaardeerd volgens alle functiewaarderingsmethodes en bovenal zijn talent- en ontwikkelpaden gecreëerd.

Mens en Organisatie Ontwikkeling

Een succesvolle organisatie ontstaat door de ontwikkeling van haar mensen. Een ambitieuze organisatie die wil groeien, heeft dus mensen die meegroeien en in hun kracht staan.  Dat kan alleen als ze inzicht hebben in hun eigen talenten. Door die talenten te delen met anderen, ontstaat er begrip. En daarmee een betere samenwerking én meer werkplezier. Door aan elkaar feedback te geven op basis van heldere rolverdeling, ontstaat er een hecht team dat sámen verder groeit. 

Met de module ‘Talentontwikkeling’ biedt TMA iedereen in de organisatie op een toegankelijke wijze inzicht in de eigen unieke talenten. In begrijpelijke taal met eenvoudige functies. Het geeft iedereen de mogelijkheid te begrijpen wie je bent, waar je kracht ligt en hoe je je talenten verder kunt ontwikkelen.

De digitale TMA omgeving van de medewerker koppel je eenvoudig aan het centrale systeem van de teammanager of HR-afdeling. Dit helpt teams beter te begrijpen en effectief in te delen op basis van individuele talenten en competenties. Het resultaat? Wendbare teams die snel en soepel inspelen op veranderende omstandigheden.

Praktijkboek Van Talent naar Performance

We delen graag onze kennis dus maken we ons handboek gratis voor jullie beschikbaar. Download het of bestel een exemplaar.

Maak een afspraak voor een inspirerende kennismaking

Het is misschien veel om de gehele TMA filosofie in één keer te begrijpen en alle mogelijkheden van talentgericht werken te overzien. Daarom komen we graag bij je langs om je vrijblijvend meer te vertellen over onze modules. 

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.