Zo zorg je dat je talent in huis haalt en houdt

Het salaris is allang niet meer de doorslaggevende factor voor mensen bij het kiezen voor een werkgever. Hoe zorg je dan wél dat je medewerkers binnenhoudt en nieuw talent binnenhaalt? Door te luisteren en te focussen op talentontwikkeling, weten ze bij kennisplatform CROW. We delen hoe ze bij deze stichting medewerkers inspireren en uitdagen. Plus: hun 5 beste tips om een tool voor talentontwikkeling te kiezen en in te zetten.

CROW - spreek uit Cee Er Oo Wee - is wellicht niet bij iedereen bekend, dus eerst een korte introductie. Deze stichting maakt richtlijnen en handreikingen voor alles wat je op de weg ziet, van lantaarnpaal tot asfalt en van rotonde tot bruggen. De collectieve kennis wordt ontwikkeld met alle partijen aan tafel, denk aan overheden, waterschappen, aannemers, netbeheerders en softwareleveranciers. CROW is een private stichting en opereert dus volledig onafhankelijk. 

Langs de meetlat

“Onze mensen werken met passie en plezier aan het beter en duurzamer maken van de fysieke leefomgeving en het is mijn taak om ze daarbij zo goed mogelijk te faciliteren. Zij zijn ons kapitaal”, vertelt Annette van Walt Meijer, manager Mens & Organisatie bij CROW. “Mijn filosofie is: 1 + 1 = 3. Als je mensen in hun kracht zet en op de juiste manier weet te verbinden, zijn niet alleen zij beter in balans maar ook de organisatie.”

Annette begon in coronatijd bij CROW en destijds werkte de organisatie nog anders. “We zaten in een klassieke beoordelingsstructuur en werkten met deels zelfsturende teams. Ik heb eerst veel geluisterd naar de mensen en toen besloten om terug te keren naar een klassieke organisatie, want de medewerkers konden door die zelfsturende teams veel minder vanuit hun talenten werken. Ook zijn we van beoordelen naar ontwikkelen gegaan. Mensen gaven aan dat ze van dat laatste veel blijer worden dan wanneer alleen hun werkzaamheden continu langs een meetlat worden gelegd.”

Bed voor uit

Voor het stuk ontwikkeling is TMA ingeschakeld, maar daarvoor ging men bij CROW niet over één nacht ijs. “We hebben alle ontwikkeltools naast elkaar gelegd, want elke tool is weer anders”, vertelt Hana Dzigal, talent- en teamcoach bij CROW. “Daarnaast hebben we echt naar onze mensen geluisterd en gekeken, want we wilden een tool die bij onze organisatie past. De positieve taal van TMA, het feit dat het dieper gaat dan de meeste andere tools en dat het zo veel mogelijkheden biedt, gaven voor ons de doorslag.”

“We wilden niet alleen maar kijken naar de competenties van mensen, maar echt kunnen zien: waar komt iemand zijn of haar bed voor uit?”, vult Annette aan. “Een tool moet mensen ook inspireren om zelf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling, met die positieve punten als vertrekpunt.” 

Goede voorbeeld geven

Het uitrollen van de TMA Methode ging vervolgens boven verwachting. “Ons doel was wel dat de hele organisatie ermee zou gaan werken, maar we wilden niemand iets opleggen”, zegt Hana. “We wilden onze medewerkers zoals gezegd vooral inspireren om zichzelf verder te ontwikkelen.” Als je wil dat mensen op dat vlak eigenaarschap gaan tonen, is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven, aldus Annette. “Daarom hebben we als MT eerst de analyse gedaan en de rapporten met elkaar gedeeld.” 

Het balletje ging daarna rollen dankzij de welbekende mond-tot-mondreclame. “We zijn begonnen bij de mensen die al een vraag bij HR hadden neergelegd of van wie de manager dacht dat het goed zou zijn om een TMA Talentenanalyse te doen”, legt Hana uit. “Daarna melden zich steeds meer mensen bij ons HR-team. We hoopten op zo’n vijftig TMA Talentenanalyses in een jaar. Daar zaten we al voor het jaar voorbij was ruim overheen.”

Toegevoegde waarde

Het HR-team, bestaande uit vier mensen, is compleet TMA-gecertificeerd. “Wij doen dus zelf alle gesprekken”, zegt Hana. “We kennen onze collega’s en ons werkveld, waardoor we praktische voorbeelden kunnen aanhalen. Dat is voor ons een grote toegevoegde waarde.” Het HR-team begon met de individuele analyses, organiseerde daarna teamdagen om mensen meer inzicht te geven in zichzelf en elkaar en is nu bezig met een pilot voor een programma op organisatieniveau.

“In dit nieuwe programma, waarin je zo eens per maand teamoverstijgend bezig bent, verklaar je wat voor professional jij bent - of wil zijn - en welke TMA-talenten je helpen om dit te bereiken. Omdat je het samen met je collega’s doet, kun je elkaar er later ook op bevragen of bij helpen”, aldus Hana. “Soms vindt iemand het bijvoorbeeld lastig om nee te zeggen en wil diegene eraan werken om eerlijker naar zichzelf en naar anderen toe te zijn. Als je daar dan aan werkt, help je niet alleen jezelf maar ook CROW verder. We doen het echt met elkaar.”

Talenten delen

De TMA Talentenanalyse wordt intussen ook ingezet in de sollicitatieprocedure. “Dat deden we soms al, maar nu is het ook een standaard onderdeel na het eerste gesprek”, vertelt Annette. “We kijken met behulp van de analyses ook naar wie of wat we nodig hebben in een team. En we nemen TMA mee in het persoonlijk jaarplan. Medewerkers kunnen hierin aangeven hoe ze zichzelf verder willen ontwikkelen. Dat is weer dat stukje eigenaarschap: wij willen je faciliteren, maar dan moet je zelf aangeven wat je nodig hebt om te groeien.”

We zien steeds meer mogelijkheden, zegt Hana. “In de nieuwe TMA-module Talentontwikkeling kunnen mensen hun talenten met elkaar delen, zodat ze kunnen zien waarop ze elkaar aanvullen of versterken. Maar ook: hoe kun je het beste overleggen en samenwerken? Voor mensen die het lastig vinden om erover te praten, kan dit een manier zijn om dat gesprek toch te openen. Ze snappen veel beter waarom ze elkaar aanvullen of juist niet.”

Lager ziekteverzuim

Wat dit alles oplevert? Hana ziet dat er meer openheid is ontstaan. “En daardoor meer begrip, meer sympathie. Mensen kunnen elkaar beter vinden en werken daardoor makkelijker samen. Het is voor ons ook makkelijker geworden om de juiste mensen op de juiste plek te zetten, waardoor iedereen meer in zijn kracht komt te staan. We helpen mensen met behulp van TMA om hun plek in de maatschappij te vinden, zelfs als dat niet binnen onze organisatie is.”

Annette: “Het levert ons ook medewerkers op die worden uitgedaagd om hun talenten te laten zien, te ontwikkelen en te onderhouden. Dat is wennen, want we komen uit een andere cultuur. Maar als ze uit hun comfortzone gaan en zelf invulling geven aan hun ontwikkeling, komen ze (nog) beter in balans. We zien al dat het ziekteverzuim lager is dan voorheen.”

“Bovendien spreken we nu een gemeenschappelijke taal, dat helpt ons bij het ontwikkelen van ons eigen DNA”, vervolgt Annette. “Hoe meer wij met elkaar in verbinding staan - iets wat in de tijd van corona en zelfsturende teams niet zo makkelijk te realiseren was - hoe meer wij een drijvende kracht kunnen zijn in het werkveld. Dat levert ons allen een mooiere, duurzamere leefomgeving op.”

5 tips om een tool voor talentontwikkeling in te zetten:

  • Kijk eerst goed naar de organisatie: welke mensen heb je en wat past bij ze? Als je een tool kiest, kies dan ook iets wat past bij jullie visie. Dat vergroot de kans dat je het goed kunt implementeren binnen de organisatie.
  • Kijk voordat je het gaat implementeren naar welke werkwijze en welk tempo past bij je organisatie. Op welke manier kun je het beste jouw mensen uitdagen om met de tool voor talentontwikkeling aan de slag te gaan?
  • Zorg dat wat je kiest en doet gedragen is door directie en het MT. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Goed voorbeeld doet volgen.
  • Een belangrijke randvoorwaarde om het goed te implementeren is dat HR een volwaardige stem heeft in de organisatie en niet alleen wordt gebruikt als uitvoeringsorganisatie.
  • Begin vanuit het idee om te inspireren. Mensen moeten het zelf gaan voelen, pas dan wordt het van iedereen. 


Meer informatie over wat TMA kan betekenen voor jouw organisatie? Mail naar m.vanraalte@tma.nl

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.