TMA bij de Belastingdienst

Medewerkers die overal aan de slag zouden kunnen, maar ervoor kiezen om bij de organisatie te blijven: dat is het ideaal van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Maar hoe krijg je zulke medewerkers? Door niet alleen te roepen dat opleiden en ontwikkelen de toekomst heeft, maar er ook echt op in te zetten.

De wens om een organisatie te creëren vol ‘arbeidsmarktwaardige en -vaardige medewerkers die hun talenten kennen en benutten’ is een aantal jaar geleden hardop uitgesproken binnen GBTwente. Het was een logische tweede stap, nadat GBTwente in 2018 al voorzichtig was begonnen met talentdenken: niet de functie maar de mens staat centraal.

Bas Keur was al teamcoach binnen de organisatie, maar is destijds vrijgemaakt om zich meer te gaan richten op de ontwikkeling van medewerkers aan de hand van de TMA Methode. Hij is nu HRD-adviseur en organiseert interne trainingen en opleidingsprogramma’s. “De toegevoegde waarde van TMA is dat mensen dankzij de talentenanalyse niet alleen weten waar hun kwaliteiten liggen, maar vooral hoe ze die talenten concreet inzetten. Zo kunnen ze echt het beste uit zichzelf halen en daar willen wij ze toe uitdagen.”

Bewust van elkaar

Concreet betekent dit dat voor de hele organisatie profielen zijn opgesteld, waarin vijf basiscompetenties zitten. Drie daarvan liggen vast: samenwerking, verantwoording en zelfontwikkeling. De andere twee competenties wisselen per functie. “Door vanuit die profielen te werken, kunnen we mensen bewustmaken van hoe ze matchen met het werk wat ze doen. Zit je op je plek? En zo niet, waar loop je tegenaan en wat zou wel bij je passen? Maar ook kijken we elk jaar in welke fase van zijn loopbaan iemand zit. Sta je aan het begin van je carrière of ben je al die professional die anderen iets zou kunnen leren? Achter elke fase zit weer een pakket aan maatregelen die we kunnen inzetten om mensen gemotiveerd te houden

Samenwerken is een belangrijk thema binnen GBTwente. “Daarom hebben we vijf samenwerkingsvaardigheden gekozen, waarvoor we trainingen organiseren”, vertelt Keur. “Een van de vaardigheden is: wees je bewust van jezelf en de ander. Daarvoor laten we tijdens een training verschillende medewerkers in groepen iets vertellen over zichzelf door ze hun talenten in hun eigen woorden te laten omschrijven. Vervolgens kijken we hoe ze elkaar kunnen helpen. Iedereen is weer anders, zelfs mensen met hetzelfde talent omdat er bijvoorbeeld weer andere drijfveren achter zitten.

We kijken ook naar welke dynamiek er kan ontstaan als je niet weet waar elkaars talenten zitten. Dat kan frictie opleveren. Het wel weten, betekent ook dat je beter kunt samenwerken.”

Eigen kwaliteiten centraal

In alle trainingen en workshops wordt de link gelegd met ‘de eigen kwaliteiten’. Dat kan, omdat bijna iedereen binnen de organisatie - zo’n 110 medewerkers - intussen een TMA heeft gedaan. Verplicht is het niet, vertelt Keur. “Ik geloof niet dat het werkt als je het mensen oplegt. Ik denk zelfs dat het drempelverlagend heeft gewerkt dat we het níet verplicht stelden en alleen de mensen die dat wilden een TMA Talentenanalyse lieten doen. Het balletje ging vanzelf rollen doordat mensen hun talenten met elkaar gingen delen en anderen daardoor nieuwsgierig werden. De mensen die het nog altijd echt niet willen, zijn op een hand te tellen. Er zijn ook mensen die zelfs al een tweede analyse hebben ingevuld.”

Alle medewerkers hebben toegang tot hun eigen analyse en daarmee hoopt GBTwente eigenaarschap te creëren. “Mensen kunnen nu zelf zien waar ze nog iets in te doen hebben. Waar ze hun energie in kunnen stoppen én het ze ook wat oplevert. Ze weten vaak ook beter te benoemen waarvan ze last hebben, omdat het zwart-op-wit staat. Bijvoorbeeld wanneer het druk is op de werkvloer en zij liever gefocust werken. Mensen durven onderling opener en eerlijker te communiceren en dat levert meer begrip op naar elkaar toe. Het leuke is ook dat ik aanvragen voor teamsessies krijg vanuit teams zelf, dus zonder dat de manager bepaalt dat het nodig is. Teamleden zien zelf wanneer iets niet lekker loopt en daar willen ze wat mee.”

Stip op de horizon

Manager Bart Lassche is net als Keur een TMA Professional in huis, maar hij voert geen TMA-gesprekken. Een bewuste keuze, vertelt Keur. “De meerwaarde van zijn certificering is dat hij nu ook bekend is met TMA en daardoor de gezamenlijke taal spreekt. Als hij ontwikkelingsgesprekken voert, kan hij talenten, drijfveren en valkuilen herkennen en daarop doorvragen. Het gehele MT heeft ook een teamsessie gedaan en dat is gefilmd en gedeeld met de medewerkers. Dat werkt motiverend, omdat we echt binnen de hele organisatie uitdragen waarom we dit belangrijk vinden.”

Het kost tijd om integraal talentmanagement in te voeren, beaamt Keur. “Maar het levert meer werkplezier op. We hebben een heel laag ziekteverzuim, dat betekent dat je kosten bespaart. Ook in het medewerkerstevredenheidsonderzoek zien we terug dat medewerkers het waarderen dat we zo veel aandacht besteden aan opleiden, ontwikkelen, coachen en begeleiden.”

Dat er bij GBTwente zo veel intern wordt gedaan, werkt volgens Keur prettig. Want: korte lijnen waardoor er snel in actie kan worden gekomen. “En als we het niet alleen kunnen, schakelen we externe hulp in. Zo werken we toe naar onze stip op de horizon: het punt dat medewerkers klaar zijn om bij wijze van spreken overal aan de slag te kunnen, maar ervoor kiezen om hier te blijven werken omdat ze GBTwente een mooie organisatie vinden.”

Meer informatie over wat TMA kan betekenen voor jouw organisatie? Mail naar m.vanraalte@tma.nl

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.