Het talent 'Grensverleggend'

Herken jij jezelf in dit talent? Met het talent grensverleggend kun je buiten de lijntjes kleuren en vernieuwing brengen op de werkvloer. Stel je maar eens voor dat je team vastloopt in een project omdat de gebruikelijke aanpak niet werkt. Jij bent dan degene die, zonder je te laten beperken door de standaard regels en procedures, met een frisse en innovatieve oplossing komt.

Iedereen heeft meerdere talenten

Door grensverleggend te zijn heb je ook het vermogen om flexibel met regels om te gaan en niet bang te zijn om dingen anders te doen, kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken die anderen misschien niet zien. Je durft risico's te nemen en nieuwe paden in te slaan, waardoor je projecten en ideeën een nieuwe richting kunt geven. Jouw grensverleggende aanpak kan de sleutel zijn tot het doorbreken van oude patronen en het realiseren van succesvolle innovaties.

Voordelen van grensverleggend

Als jij het talent grensverleggend bezit, ben je te omschrijven als een creatieveling die zich niet laat beperken door bestaande regels, kaders en procedures. Je bent van nature niet bang om af te wijken van de gebaande paden en dit stelt je in staat om innovatieve oplossingen te vinden voor problemen. Jouw flexibiliteit met betrekking tot regels en procedures stelt je ook in staat om snel te handelen en je aan te passen aan veranderende omstandigheden, wat essentieel is in een snel evoluerende wereld. Jouw onafhankelijkheid van de verwachtingen van anderen betekent dat je je eigen unieke koers kunt varen. Hoewel deze eigenschap soms als risicovol gezien kan worden, maakt jouw vermogen om buiten de kaders te denken echte innovatie en vooruitgang mogelijk.

Valkuilen van grensverleggend

Als je het talent grensverleggend hebt, kun je soms in situaties terechtkomen waarin je te ver gaat in jouw drang naar vernieuwing en het doorbreken van regels. Jij gaat ook graag je eigen gang en je hoeft van jezelf niet alles te doen zoals het hoort. Dit gedrag kan er mogelijk toe leiden dat jij je minder bezighoudt met de verwachtingen van en afspraken met andere mensen. Als anderen jou op deze manier ervaren, zien ze je sneller als een avonturier die ongevoelig is voor de mening en gevoelens van mensen uit de omgeving. Vanzelfsprekend zorgt jouw gedrag dan voor weerstand bij anderen. Omdat je niet altijd evenveel waarde hecht aan vastgestelde regels en procedures, loop je ook het risico dat je soms te impulsief handelt zonder de mogelijke gevolgen volledig in overweging te nemen. 

Welke talenten heb jij nog meer?

De talentenanalyse van TMA meet op wetenschappelijke wijze alle talenten van medewerkers en geeft praktische adviezen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kennis over talenten is niet alleen behulpzaam voor individuele ontwikkeling maar kan ook ingezet worden voor team- en organisatieontwikkeling. 

Door slimme verbanden te leggen tussen de talenten van mensen, biedt TMA ook praktische adviezen aan HR-experts en managers voor vraagstukken die in alle organisaties voorkomen: recruitment, selectie, individuele en teamontwikkeling, onboarding, leiderschap, continue dialogue, vlootschouw, (gevalideerd) profileren en waarderen. 

Ben jij benieuwd naar al jouw talenten? Vraag dan een gratis analyse aan! Je leert daarmee alles over je eigen talenten en ziet direct hoe jouw organisatie succesvoller kan worden met de inzet van TMA.

Waar kan TMA mij mee helpen?

Wij geloven dat talentgericht werken betekenisvolle resultaten oplevert voor individuen en organisaties. Onze TMA filosofie gaat ervan uit dat organisaties op hun best zijn als mensen zichzelf kunnen zijn en werk doen dat bij hun talenten past. Want talenten zijn de kern van jezelf en bepalen de manier waarop je reageert op de wereld om je heen. 

Door TMA in te zetten in je organisatie, bereik je hogere productiviteit, natuurlijke samenwerking, lager verzuim, betere retentie, meer betrokkenheid en minder stress en burn-out. Talentgericht werken en organiseren levert een cultuur op waarin dingen makkelijker, leuker en béter gaan.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.