Het talent 'Ondernemend'

Talenten zijn persoonlijke krachtbronnen die je makkelijk kunt inzetten voor allerlei werk- en privésituaties. Met het talent ondernemend ben je de energieke kracht die dingen in beweging zet. Stel je eens voor dat er een kans ligt die niemand durft te grijpen, jij bent dan de persoon die zonder aarzelen de sprong waagt. Jouw enthousiasme en drive zorgen ervoor dat je niet alleen jezelf, maar ook je omgeving motiveert om aan de slag te gaan. Je ziet geen beren op de weg, maar kansen om te scoren. 

Dromen omzetten in realiteit

Door jouw neiging om snel te handelen, krijgen ideeën sneller vorm en komen projecten vlotter van de grond. Ook al ben je soms wat te voortvarend, jouw actiegerichtheid leidt vaak tot productiviteit en actiebereidheid. Zelfs als de buitenwereld je probeert af te remmen, vind jij wegen om door te zetten. Jouw ondernemende aard is de vonk die nodig is om dromen om te zetten in realiteit.

Voordelen van ondernemend

Met het talent ondernemend kun je als een krachtige motor binnen een team functioneren. Stel je voor dat er een nieuw project op tafel ligt, een project dat iedereen een beetje lijkt te mijden vanwege de omvang of de complexiteit. Jij bent degene die meteen de handen uit de mouwen steekt, vol enthousiasme en met een 'laten we dit doen' mentaliteit. Jouw drang om actie te ondernemen en zaken te bereiken werkt aanstekelijk; het inspireert jouw collega's om ook hun schouders eronder te zetten. Door jouw initiatief en de wil om 'gas te geven', krijgen projecten vaart en komt er beweging in zaken die anders misschien zouden stagneren. Jouw ondernemingszin zorgt er niet alleen voor dat je snel handelt, maar ook dat je oplossingen bedenkt voor problemen waar anderen misschien voor terugdeinzen. Het is waar dat jouw actiegerichtheid soms tot fouten kan leiden, maar jouw bereidheid om risico's te nemen en jouw ongeduld om resultaten te zien, zijn in veel werksituaties juist de katalysator voor vooruitgang en innovatie.

Valkuilen van ondernemend

De drang naar actie en het snel willen bereiken van resultaten kan soms leiden tot overhaasting en ongeduld. Je ziet dan mogelijk belangrijke details over het hoofd of je denkt niet genoeg na over de ‘lange termijn consequenties’ van beslissingen. Jouw enthousiasme en de neiging tot 'gas geven' kan ook tot frictie leiden met collega's die een meer bedachtzame aanpak fijner vinden, waardoor er bij hen mogelijk het gevoel ontstaat dat te veel dingen te snel gaan. Jij als ondernemende persoon voelt jezelf sneller gefrustreerd als je het idee hebt dat de omgeving belemmerend werkt of het tempo afremt. Jouw ongeduld en de soms hyperactieve manier van doen kan ertoe leiden dat jij jezelf snel verveelt of rusteloos wordt wanneer er geen nieuwe uitdagingen zijn. Dit gevoel kan de samenwerking binnen het team ondermijnen.

Welke talenten heb jij nog meer?

De talentenanalyse van TMA meet op wetenschappelijke wijze alle talenten van medewerkers en geeft praktische adviezen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kennis over talenten is niet alleen behulpzaam voor individuele ontwikkeling maar kan ook ingezet worden voor team- en organisatieontwikkeling. 

Door slimme verbanden te leggen tussen de talenten van mensen, biedt TMA ook praktische adviezen aan HR-experts en managers voor vraagstukken die in alle organisaties voorkomen: recruitment, selectie, individuele en teamontwikkeling, onboarding, leiderschap, continue dialogue, vlootschouw, (gevalideerd) profileren en waarderen. 

Ben jij benieuwd naar al jouw talenten? Vraag dan een gratis analyse aan! Je leert daarmee alles over je eigen talenten en ziet direct hoe jouw organisatie succesvoller kan worden met de inzet van TMA.

Waar kan TMA mij mee helpen?

Wij geloven dat talentgericht werken betekenisvolle resultaten oplevert voor individuen en organisaties. Onze TMA filosofie gaat ervan uit dat organisaties op hun best zijn als mensen zichzelf kunnen zijn en werk doen dat bij hun talenten past. Want talenten zijn de kern van jezelf en bepalen de manier waarop je reageert op de wereld om je heen. 

Door TMA in te zetten in je organisatie, bereik je hogere productiviteit, natuurlijke samenwerking, lager verzuim, betere retentie, meer betrokkenheid en minder stress en burn-out. Talentgericht werken en organiseren levert een cultuur op waarin dingen makkelijker, leuker en béter gaan.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.