Het talent 'Veelzijdig'

Talenten zijn persoonlijke krachtbronnen die je makkelijk kunt inzetten voor allerlei werk- en privésituaties. Met het talent veelzijdigheid kun jij makkelijk omgaan met onverwachte situaties of veranderingen. Stel je maar eens voor dat een teamlid plotseling ziek wordt. In dat geval stap jij zonder aarzelen in zijn/haar rol en neem je de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de presentatie op je. 

Buiten de gebaande paden denken

Met jouw veelzijdigheid en nieuwsgierigheid duik je in de details van het project, werk je samen met andere teamleden om informatie te verzamelen en creëer je een geweldige presentatie. Door buiten de gebaande paden te denken en snel te handelen, laat je zien hoe waardevol veelzijdigheid kan zijn in het omgaan met onverwachte situaties op het werk.

Voordelen van veelzijdig

Jouw veelzijdigheid maakt je tot een echte generalist die geen moeite heeft met het uitvoeren van meerdere werkzaamheden en projecten tegelijkertijd. Je doet dit zelfs graag! Jouw drang naar afwisseling in taken en omgevingen maakt je een ‘motor’ voor verandering die vaak vooroploopt bij het introduceren van frisse ideeën en benaderingen. Dit talent stelt je in staat om problemen vanuit verschillende hoeken te bekijken en met inventieve oplossingen te komen. Jouw nieuwsgierigheid en verlangen naar variatie stimuleert een constante persoonlijke en professionele groei voor jezelf en jouw omgeving. Jouw veelzijdigheid zorgt ervoor dat je een scherp waarnemingsvermogen hebt waardoor je snel verbanden kunt leggen tussen schijnbaar ongerelateerde zaken. Dit, in combinatie met een sterke 'helikopterview', stelt je vaak in staat om problemen snel te analyseren en tot slimme oplossingen te komen.

Valkuilen van veelzijdig

Door de constante behoefte aan variatie en nieuwe ervaringen kan het voor jou soms moeilijk zijn om focus te behouden in langdurige projecten of taken. Je bent sneller afgeleid en dat kan ertoe leiden dat jij aan tien verschillende puzzels werkt, maar geen enkele puzzel afmaakt. Het gevolg daarvan is mogelijk een gebrek aan diepgang in specifieke vaardigheden of kennis, omdat jij minder aandacht hebt voor diepgaande expertise in één gebied. Jouw constante zoektocht naar nieuwe uitdagingen en ervaringen kan er ook voor zorgen dat je ongeduldig wordt en jezelf sneller ontevreden voelt in stabiele, voorspelbare situaties. Je sterke drang naar vernieuwing kan zelfs botsen met gestructureerde of traditionele werkomgevingen, wat tot weerstand en/of conflicten met anderen kan leiden.

Welke talenten heb jij nog meer?

De talentenanalyse van TMA meet op wetenschappelijke wijze alle talenten van medewerkers en geeft praktische adviezen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kennis over talenten is niet alleen behulpzaam voor individuele ontwikkeling maar kan ook ingezet worden voor team- en organisatieontwikkeling. 

Door slimme verbanden te leggen tussen de talenten van mensen, biedt TMA ook praktische adviezen aan HR-experts en managers voor vraagstukken die in alle organisaties voorkomen: recruitment, selectie, individuele en teamontwikkeling, onboarding, leiderschap, continue dialogue, vlootschouw, (gevalideerd) profileren en waarderen. 

Ben jij benieuwd naar al jouw talenten? Vraag dan een gratis analyse aan! Je leert daarmee alles over je eigen talenten en ziet direct hoe jouw organisatie succesvoller kan worden met de inzet van TMA.

Waar kan TMA mij mee helpen?

Wij geloven dat talentgericht werken betekenisvolle resultaten oplevert voor individuen en organisaties. Onze TMA filosofie gaat ervan uit dat organisaties op hun best zijn als mensen zichzelf kunnen zijn en werk doen dat bij hun talenten past. Want talenten zijn de kern van jezelf en bepalen de manier waarop je reageert op de wereld om je heen. 

Door TMA in te zetten in je organisatie, bereik je hogere productiviteit, natuurlijke samenwerking, lager verzuim, betere retentie, meer betrokkenheid en minder stress en burn-out. Talentgericht werken en organiseren levert een cultuur op waarin dingen makkelijker, leuker en béter gaan.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.