Het talent 'Zelfredzaam'

Talenten zijn persoonlijke krachtbronnen die je makkelijk kunt inzetten voor allerlei werk- en privésituaties. Het talent zelfredzaam zorgt er bijvoorbeeld voor dat je zelfstandig kunt functioneren zonder hulp van buitenaf. Dit is handig voor het snel en effectief oplossen van problemen, werken op afstand en het nemen van initiatieven Zelfredzame mensen wachten nu eenmaal niet op instructies of toestemming maar komen sneller zelf in actie. 

Voordelen van zelfredzaam

Je bent in staat om zelfstandig te functioneren, staat sneller open voor nieuwe taken en bent minder afhankelijk van de steun en goedkeuring van anderen. Door jouw zelfredzaamheid vind je sneller creatieve oplossingen waardoor je effectiever kunt omgaan met uitdagingen en obstakels. Van nature heb je een verhoogde veerkracht voor problemen en tegenslagen en neem je sneller initiatieven om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Je hebt een bovengemiddeld vertrouwen in de eigen vaardigheden om problemen te overwinnen, wat bijdraagt aan mentaal en emotioneel welzijn. Daarnaast is de kans groot dat je continu aan het leren bent. Dat moet wel want je wilt dingen het liefst zelf oplossen. 

Valkuilen van zelfredzaam

Hoewel zelfredzaamheid veel voordelen biedt, zijn er ook enkele valkuilen waar je op kunt letten. Het gevaar van dit talent is bijvoorbeeld dat jij dingen onvoldoende afstemt met je omgeving. Een ander gevaar is dat je te weinig support vraagt, waardoor je minder gebruik maakt van de kracht van het team. Als deze dingen gebeuren, ben je te solistisch bezig en is er een kans dat je vastloopt en te veel hooi op je vork neemt.

Welke talenten heb jij nog meer?

De talentenanalyse van TMA meet op wetenschappelijke wijze alle talenten van medewerkers en geeft praktische adviezen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kennis over talenten is niet alleen behulpzaam voor individuele ontwikkeling maar kan ook ingezet worden voor team- en organisatieontwikkeling. 

Door slimme verbanden te leggen tussen de talenten van mensen, biedt TMA ook praktische adviezen aan HR-experts en managers voor vraagstukken die in alle organisaties voorkomen: recruitment, selectie, individuele en teamontwikkeling, onboarding, leiderschap, continue dialogue, vlootschouw, (gevalideerd) profileren en waarderen. 

Ben jij benieuwd naar al jouw talenten? Vraag dan een gratis analyse aan! Je leert daarmee alles over je eigen talenten en ziet direct hoe jouw organisatie succesvoller kan worden met de inzet van TMA.

Waar kan TMA mij mee helpen?

Wij geloven dat talentgericht werken betekenisvolle resultaten oplevert voor individuen en organisaties. Onze TMA filosofie gaat ervan uit dat organisaties op hun best zijn als mensen zichzelf kunnen zijn en werk doen dat bij hun talenten past. Want talenten zijn de kern van jezelf en bepalen de manier waarop je reageert op de wereld om je heen. 

Door TMA in te zetten in je organisatie, bereik je hogere productiviteit, natuurlijke samenwerking, lager verzuim, betere retentie, meer betrokkenheid en minder stress en burn-out. Talentgericht werken en organiseren levert een cultuur op waarin dingen makkelijker, leuker en béter gaan.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.