Talentmanagement en Functiegebouw Rijk

Volledig uitgewerkt Talentmanagement instrumentarium voor Functiegebouw Rijk: Selecteren, Matchen en Ontwikkelen voor de Rijksoverheid met TMA Methode.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijksoverheid

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijksoverheid is de interne dienstverlener voor de gehele centrale rijksoverheid gericht op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interimprojecten binnen de vier expertisegebieden: ICT, Personeel, Organisatie, Inkoop en Facilitair. Voor selectie, beoordeling en ontwikkeling van zowel de eigen medewerkers als die van klanten zet zij de TMA Methode in. Dit is compleet gebaseerd op het Handboek Functiegebouw Rijk

Rijks Competentiemodel en 61 functieprofielen

Alle competenties van het Functiegebouw Rijk zijn aangevuld met 19 niet overlappende TMA Competenties. Bij opstellen van competentie profielen kunnen gebruikers ervoor kiezen om zich te beperken tot de competenties van het Functiegebouw Rijk of ook gebruik te maken van de extra TMA competenties. In totaal zijn er 60 competenties.

In het Functiegebouw Rijk zijn 61 functieprofielen vastgesteld met bijbehorende competentie profielen. Al deze profielen zijn beschikbaar in het TMA Talent Management Systeem. Hoe goed matcht een kandidaat op een competentieprofiel? De TMA functie Competentiematch geeft het antwoord. Niet alleen als percentage maar ook met duidelijke uitleg.

Functiegebouw Rijk gedragsvoorbeelden

Voor iedere Functiegebouw Rijk Competentie zijn alle functiespecifieke gedragsindicatoren waar de 61 functieprofielen uit zijn opgebouwd toegevoegd. Dit betekent dat het nu mogelijk is om in de TMA Talent Management Systeem feedback processen op te starten op de exacte profielen van het Functiegebouw Rijk. 

Ook de 5 generieke gedragsvoorbeelden uit de Competentiegids Rijk zijn toegevoegd aan de bibliotheek. Bij het maken van eigen competentieprofielen kunnen gebruikers dus teruggrijpen op de voor overheid van toepassing zijnde gedragsvoorbeelden.

Ontwikkelpotentieel en -suggesties

Voor alle competenties van het Functiegebouw Rijk kan het ontwikkelpotentieel (competentiematch) bepaald worden op grond van een Talentenanalyse

Voor de Functiegebouw Rijk competenties zijn de standaard TMA ontwikkelsuggesties vervangen door die uit de Competentiegids Rijk. In plaats van dat deze in een expert gids zijn terug te vinden zijn deze nu ontsloten in voor de kandidaat handige toegankelijke dashboards en maatwerkrapporten.

 

Talentgericht werken met Functiegebouw Rijk

Met de integratie van het Functiegebouw Rijk binnen TMA Talent Management Systeem is er een stevige basis gelegd in de wens van UBR veel meer talentgericht te werken enerzijds en anderzijds te blijven leunen op de competentie profielen van het Functiegebouw Rijk. Het competentiemodel van het Functiegebouw Rijk is op dit moment operationeel beschikbaar in de beide TMA Talents Management Systemen die voor BZK/UBR heeft ingericht:

Ontdek de Kracht van Talentontwikkeling met TMA

En succesvolle organisatie is gebouwd op de talenten van haar medewerkers. Met TMA kun je de juiste talenten op de juiste plekken inzetten, waardoor je organisatie floreert. Van het aannemen van de juiste sollicitanten tot het stimuleren van ontwikkeling, wij staan voor je klaar. Maak de overstap naar een talentgerichte organisatie vandaag nog.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.