TMA Inside voor ATS platformen

Het gebruik van talenten in het kader van Applicant Tracking Systems (ATS) is van essentieel belang om effectief kandidaten te werven en te selecteren voor vacatures. ATS-systemen zijn softwaretoepassingen die werkgevers helpen bij het proces van werving, het indienen en beheren van sollicitaties tot het selecteren van geschikte kandidaten. Het benutten van talenten in dit proces kan het verschil maken bij het vinden van de juiste kandidaten voor de juiste functies.

ATS platformen zijn ontwikkeld om recruiters te ondersteunen bij het proces van vacature tot aanname van de kandidaat te kunnen managen. Wat een ATS niet doet voor de recruiter is het beoordelen van kandidaten aan de hand van de data die in het ATS staat. Traditioneel beoordelen recruiters zelf aan de hand van deze data of een kandidaat in aanmerking komt voor de vacature. Deze data is echter subjectief. Immers, de data is direct afkomstig van de sollicitant. Het kan dus nog een heel karwei zijn om tot een shortlist van kandidaten tekomen. 

TMA voegt een extra criteria toe aan ATS platformen voor het identificeren van de beste match tussen kandidaat en vacature, verdergaand dan alleen het cv en de motivatiebrief.

Diepgaande talentanalyse: De TMA-methode begint met een uitgebreide analyse van de talenten en motivatie van de kandidaat. Dit gaat verder dan de traditionele beoordeling van vaardigheden en ervaring zoals op een cv. Klanten van het ATS (recruiters) kunnen aan de hand van TMA talent data een dieper inzicht krijgen in de natuurlijke talenten, competenties, drijfveren en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat.

Objectieve beoordeling: TMA heeft gestandaardiseerde, gevalideerde assessments en vragenlijsten om de talenten en motivatie van kandidaten te meten. Hierdoor wordt de beoordeling van kandidaten minder subjectief en meer gebaseerd op feitelijke gegevens. Recruiters kunnen vertrouwen op deze objectieve metingen om de juiste match te vinden.

Aanpassing aan functie-eisen: Met de talent data kunnen de klanten van het ATS de resultaten van kandidaten vergelijken met de specifieke competenties van de vacature. Door te kijken naar welke talenten en motivatiefactoren het meest overeenkomen met wat nodig is voor de functie, kunnen recruiters beter inschatten welke kandidaten de beste kans op succes hebben.

Ontwikkelingspotentieel identificeren: met de toevoeging van TMA aan het ATS, worden niet alleen de huidige talenten en motivatie van een kandidaat geanalyseerd, maar wordt er ook inzicht geboden in het potentieel voor groei en ontwikkeling. Dit helpt de klanten van het ATS om te beoordelen of een kandidaat niet alleen geschikt is voor de huidige functie, maar ook of hij of zij potentieel heeft om door te groeien binnen de organisatie.

Cultuurfit en teamdynamiek: de talent data kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kandidaat goed zou passen binnen de bedrijfscultuur en de dynamiek van het bestaande team. Dit is belangrijk omdat het niet alleen gaat om de individuele geschiktheid van de kandidaat, maar ook om hoe deze past binnen het bredere organisatorische kader.

Gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen: zodra een kandidaat is gekozen, kan het ATS op basis van de talent data tevens hun klanten een  gepersonaliseerd onboarding- en  ontwikkelingsplan voor de kandidaat opstellen. Dit helpt de kandidaat zich beter voor te bereiden op de functie en om het groeipotentieel te benutten, wat gunstig is voor zowel de kandidaat als de organisatie.

TMA stelt ATS platformen in staat om een dieper en meer holistisch inzicht te geven in de kandidaat, wat resulteert in een betere match tussen kandidaat en vacature. Daarnaast helpt het de klant van het ATS Platform niet alleen bij het vinden van de juiste vaardigheden, maar ook bij het begrijpen van de intrinsieke motivatie, potentieel voor ontwikkeling en culturele fit, wat leidt tot meer succesvolle en duurzame aanwervingen.

Matchen op basis van embedded talent data direct in jouw ATS 

Met onze softwarekoppelingen zorgen wij ervoor dat TMA integraal kan worden opgenomen in het recruitment proces in een ATS. TMA levert de talent data, het ATS levert het proces. Hiermee heeft de recruiter dus zowel de objectieve data van TMA en de sollicitatiedata van de kandidaat op een plek. 

Met deze data kan het matchen en selecteren van kandidaten voor een heel groot gedeelte geautomatiseerd worden. TMA voor ATS platformen biedt efficientie, nauwkeurigere selecties en duurzamere aannames van personeel.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.