TMA Inside voor Performance Management Systemen

Met de integratie van TMA in Performance Management Systemen of Platformen (PMS) wordt een waardevolle aanvulling gecreëerd om de prestaties van medewerkers te verbeteren en hun talenten optimaal te benutten. 

Performance Management Systemen zijn ontworpen om de prestaties van medewerkers te meten, beheren en verbeteren, en TMA draagt hier aan bij op verschillende manieren:

Talentgerichte doelstellingen: wanneer TMA is geïntegreerd in het PMS kunnen prestatiedoelstellingen worden geformuleerd die specifiek rekening houden met de talenten van medewerkers. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en intrinsieke motivatie, omdat medewerkers werken aan doelen die aansluiten bij hun natuurlijk gedrag.

Individuele ontwikkeling: TMA biedt inzicht in het potentieel van medewerkers, wat wordt gebruikt om gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen op te stellen. Het PMS wordt gebruikt om de voortgang van deze plannen te volgen en te meten hoe medewerkers hun talenten en vaardigheden ontwikkelen.

Beoordeling van motivatie: het resultaat op de 22 drijfveren die TMA gebruikt, wordt door het PMS gebruikt om te begrijpen waarom medewerkers bepaalde prestaties leveren. Door te begrijpen wat medewerkers motiveert, kunnen klanten van het PMS acties ondernemen om deze te versterken en de algehele prestaties te verbeteren.

Feedback en coaching: het PMS gebruikt TMA-talent data om managers te helpen bij het geven van effectieve feedback en coaching. Door te begrijpen waar de talenten van medewerkers liggen, kunnen managers hun begeleiding beter afstemmen op de individuele behoeften.

Loopbaanontwikkeling: met het integreren van TMA talent data kunnen Performance Management Systemen loopbaanontwikkelingstrajecten plannen op basis van de talenten en ambities van medewerkers.  Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om te groeien binnen de organisatie.

Successieplanning: TMA helpt bij het identificeren van medewerkers met leiderschapspotentieel en specifieke talenten die cruciaal zijn voor de organisatie. Dit maakt het gemakkelijker om successieplanning te realiseren en ervoor te zorgen dat de juiste mensen klaarstaan om belangrijke posities in te nemen. Door in een vroeg stadium al te weten of iemand talent heeft om leiding te geven, kan hier al rekening gehouden worden in de persoonlijke ontwikkeling van deze persoon. Dit vergemakkelijkt effectieve successieplanning en talentpoolbeheer.

Cultuur en teamdynamiek: TMA wordt gebruikt om te evalueren hoe medewerkers passen binnen de organisatorische cultuur en binnen teams. Dit helpt bij het creëren van harmonieuze werkomgevingen waarin talenten en persoonlijkheden goed samengaan.

Het gebruik van TMA in Performance Management Systemen stelt organisaties in staat om prestatiebeheer op een meer holistische, individuele en effectieve manier te benaderen. Het legt de nadruk op het begrijpen en benutten van de natuurlijke talenten van medewerkers, wat niet alleen leidt tot betere prestaties, maar ook tot meer tevredenheid en betrokkenheid op de werkvloer. Het is een strategische aanpak die de groei en ontwikkeling van zowel medewerkers als organisaties bevordert.

Performance op basis van embedded talent data direct in jouw PMS 

Met onze softwarekoppelingen zorgen wij ervoor dat TMA integraal kan worden opgenomen in het performance proces in een PMS. TMA levert de talent data, het PMS levert het proces. Hiermee heeft de manager dus zowel de objectieve data van TMA als de performance data van een medewerker op een plek. 

Ontwikkeling van medewerkers en het optimaliseren van performance wordt afgestemd op het natuurlijke gedrag (de talenten) van een medewerker, waardoor het PMS een hogere toegevoegde waarde levert aan haar klanten.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.