Effect van TMA training op inzicht en toepassing van talenten

Hoeveel inzicht heb je in je eigen TMA? En in die van je collega’s en medewerkers? Dit vroegen we managers voor én na een training op het gebied van TMA. Uit de antwoorden bleek dat het inzicht in elkaars TMA sterk was gestegen en er onderling veel vaker over TMA werd gesproken.

De managers van een grote overheidsorganisatie hebben een training op het gebied van TMA mogen doorlopen. Zij hebben een vragenlijst ingevuld over hun inzet en toepassing van TMA binnen de organisatie en hun verwachtingen bij de training. Een halfjaar na dato hebben de managers deze vragenlijst nogmaals ingevuld om te zien of de inzet en toepassing van TMA veranderd is.

Resultaten

Uit de vragenlijsten komt helder naar voren dat het inzicht en de toepassing van TMA na de training zijn gestegen. Buiten de trends was dit ook zichtbaar voor alle individuele scores op de vragenlijsten. Opvallend is dat voornamelijk het gebruik en inzicht van TMA bij medewerkers en/of collega’s is toegenomen, het individuele gebruik en begrip van TMA heeft een veel kleinere stijging doorgemaakt. 

Toepassing, effecten & voordelen

Vooraf werd voornamelijk verwacht dat de voordelen van het kennen van andermans TMA zou leiden tot meer afstemming, het gemakkelijker motiveren van anderen en het openen tot gesprek. Na het volgen van de training komen deze voordelen meer tot uiting in termen van inzicht, waarbij ook begrip, verbinding en rekening houden met elkaar wordt genoemd. Het lijkt erop dat met de training de visie op TMA is veranderd van een tool die ingezet kan worden, naar een lens waarmee kan worden gekeken.

Dit komt ook in de resultaten naar voren bij de vraag op welke gebieden er rekening gehouden wordt met iemands TMA resultaten. Vooraf werd aangegeven dat er vooral op het gebied van selectie en delegeren rekening gehouden werd, terwijl achteraf alle deelnemers aangaven dat zij rekening houden met iemands resultaten bij de ontwikkeling van medewerkers.

De effecten van de toepassing van TMA en waarom TMA wordt gebruikt werd helder aangegeven in de vragenlijsten. De managers gaven aan dat het effect van TMA toepassen zichtbaar wordt in het voorzien van behoeften, gericht omgaan met medewerkers en het hebben van inzicht in handelen en ervaringen. De TMA wordt gebruikt als spiegelmoment, voor (het openen van) gesprekken en om persoonlijke behoeften naar boven te krijgen.

Daarnaast werd uitgevraagd wat er nodig zou zijn om beter gebruik te maken van TMA. Voor de training werd een behoefte aan een leeswijzer geuit, een manier om duidelijker te weten waarmee gewerkt werd. Ook was er vooraf een behoefte aan meer inzicht in de TMA’s van anderen binnen de organisatie. Bij het tweede meetmoment kwamen deze behoeften niet meer terug. Na de training heerst er de behoefte meer gebruik te maken van TMA. Er ligt een verlangen om meer tijd te hebben, TMA op te pakken met het multidisciplinair team en om een dashboard te hebben waarin alle persoonlijke medewerkers staan.

Tot slot is er gerapporteerd wat de managers zelf zagen bereikt te hebben met het volgen van de training. Zij gaven aan dat zij de TMA nu beter kunnen lezen en de gedachte achter de TMA beter begrijpen, dat zij zich meer verbonden voelen met collega’s, andermans perspectieven beter begrijpen en kennis en inzicht hebben opgedaan.

Maak een afspraak voor een inspirerende kennismaking

Het is misschien veel om de gehele TMA filosofie in één keer te begrijpen en alle mogelijkheden van talentgericht werken te overzien. Daarom komen we graag bij je langs om je vrijblijvend meer te vertellen over onze modules. 

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.