Meer zingeving ervaren? Werk aan zelfontwikkeling!

Zingeving is een actueel en belangrijk thema in onze maatschappij. Er zijn talloze studies naar gedaan en we weten dat een gebrek aan zingeving kan leiden tot psychische klachten. Maar wat heeft een mens nog meer nodig om zingeving te kunnen ervaren, los van algemene termen als geluk, gezondheid en sociale relaties? Tamara Jongens van TMA Research zocht het uit.

Voor haar meest recente onderzoek dook R&D-psycholoog Tamara de literatuur in om het verband tussen zelfontwikkeling, zelfvertrouwen en zingeving te onderzoeken. Maar wat verstaan we precies onder zingeving? Volgens het bekendste woordenboek van Nederland - Van Dale - is het ‘het zoeken naar de betekenis, het doel van het leven’. Voor Tamara is zingeving ‘het ervaren van betekenis en waarde in je leven’. “Het gaat niet alleen om wat je nu doet en hoe je de toekomst ziet, maar ook om hoe je kijkt naar je verleden. Welke momenten zijn van betekenis en waarde en waarom?”

Belangrijkste conclusie

Wat zin geeft aan iemands bestaan, is heel persoonlijk. Wat kan bijdragen aan de zingeving die iemand ervaart, is zelfinzicht en zelfvertrouwen, concludeert Tamara op basis van haar research. “Hoe meer je aan de slag gaat met zelfontwikkeling - je persoonlijke groei en het verbeteren van vaardigheden, kennis en capaciteiten - hoe meer zelfvertrouwen je opbouwt. Zelfvertrouwen helpt je weer om doelen te stellen in het leven en te reflecteren op waar je op dat moment staat. Dat bij elkaar kan bijdragen aan het ervaren van zingeving. Een van de kernaspecten van zingeving is namelijk dat je een doel hebt voor de toekomst waar je naartoe werkt.”
 
Een struikelblok in dat proces om jezelf te leren kennen, is dat mensen vaak niet goed zien welke talenten ze hebben en hoe ze die kunnen inzetten voor hun ontwikkeling. “Daarom speelt de TMA Methode hierin een belangrijke rol. Een talentenanalyse en een talentgesprek kunnen iemand inzicht geven in zijn of haar drijfveren en competenties. Door de positieve insteek van de analyse ontdekken mensen dat alles een talent is. Je weet na zo’n gesprek: dit is wie ik ben en hoe ik iets doe en dat is oké. Door inzicht te krijgen in wat jou drijft en waar je mogelijk goed in bent, wordt het dus makkelijker om zelfvertrouwen te ontwikkelen en doelen voor de toekomst te stellen. Zo is de talentenanalyse niet alleen een instrument voor zelfontdekking, maar ook een pad naar persoonlijk en professioneel succes.”
 
Tamara geeft een persoonlijk voorbeeld. “Ik heb een lage score op hulpverlenen. Dan kun je denken: wil jij mensen dan niet helpen? Maar dat is niet wat dit vanuit TMA betekent. Ik ga gewoon uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en heb vertrouwen in dat een ander zelf iets kan oplossen. Het lukt helaas niet iedereen om vanzelf die positieve kant te zien. Daardoor wordt er nog veel geleefd en gewerkt vanuit een verwachting van wie je moet zijn, niet wie je wil zijn. Als we in onze maatschappij wat meer openstaan voor al die verschillende talenten, wordt het ook makkelijker om onszelf op onze eigen manier te ontwikkelen. Want je doet het niet verkeerd omdat een ander dat zegt, maar omdat je niet naar jezelf luistert.”

Niet geleerd

Ze denkt dat weinig mensen heel bewust bezig zijn met zingeving. “Het is meer een gevoel dat er iets niet klopt, niet iets wat je makkelijk benoemt. Je kunt een baan hebben waarbij je veel geld verdient en het idee hebt dat je het helemaal hebt gemaakt, maar toch doodongelukkig zijn. Wat is het dan precies waardoor je niet de betekenis en waarde ervaart die je zou willen ervaren? Ik denk dat we niet hebben geleerd hoe we deze vragen aan onszelf én elkaar stellen. Bovendien vinden veel mensen het moeilijk om toe te geven dat wat ze doen niet alles is wat ze willen doen.”
 
Ze ziet in het bedrijfsleven wel een verschuiving van een meer prestatiegerichte blik naar een meer cultuurgerichte blik. “Steeds meer organisaties kijken niet meer alleen naar: hoe verdienen we het meeste geld en hoe zorgen we dat we genoeg medewerkers hebben. Ze kijken steeds meer naar: spreken we wel dezelfde taal, is onze visie gelijk, waar liggen onze behoeften en hoe kunnen we daarvan leren en elkaar hierin tegemoetkomen? We gaan hopelijk steeds meer van symptoombestrijding - hoe help je iemand die is uitgevallen - naar: hoe zorg je dat mensen graag komen en met plezier hun werk doen. Dat vind ik persoonlijk een mooie verandering.”

Ruimte voor zingeving

Heeft het onderzoek haar kijk op zingeving veranderd? “Ik was vanuit mijn persoonlijke interesse en mijn opleidingen Humanistiek en Sociale Psychologie al langer bezig met een begrip als zingeving. Dit onderzoek heeft wel opgeleverd dat we ook binnen ons team nog meer praten over onze behoeften. We begrijpen elkaar nog beter en houden bij het invullen van taken ook rekening met onze talenten én behoeften.”
 
Ze hoopt dat het anderen ook wat meer helpt stil te staan bij zingeving, zodat ze hun potentieel benutten op weg naar een bevredigend leven. Zowel privé als zakelijk. “Ik wil mensen, en ook werkgevers, vooral inspireren om hier meer ruimte aan te bieden. Er is steeds vaker ruimte om te werken aan je (mentale) gezondheid. Hoe mooi zou het zijn als je ook tijd maakt om na te denken over zelfontwikkeling en zingeving? Thuis en op kantoor. Als iemand zijn drijfveren en talenten beter kent en meer zelfvertrouwen krijgt door zich hierop te ontwikkelen, maakt diegene uiteindelijk ook makkelijker loopbaankeuzes.”

TMA Research (R&D) is het wetenschappelijk kenniscentrum van TMA met een visie op talentmanagement. Hier wordt transparant onderzoek uitgevoerd, gericht op innovatie en kwaliteitsborging om talentmanagement te bevorderen. TMA Research ontwikkelt onder meer bedrijfsprofielen en topprofielen, waarbij respectievelijk de talentcultuur en unieke waarden van een organisatie of juist de ideale medewerker in kaart worden gebracht. Ook levert TMA Research onderzoek op maat. Meer weten? Neem contact op via rd@tma.nl

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.