‘TMA maakt ons een aantrekkelijke werkgever’

Jony Ferket is directeur van Move, een stichting die studenten koppelt aan kinderen die minder kansen krijgen dan leeftijdgenoten. Om de talenten van haar mensen nog beter te kunnen inzetten voor dit doel, maakt ze gebruik van de TMA Methode. “Het is een van de manieren waarop we kunnen laten zien dat we een mensgerichte en ontwikkelgerichte werkgever zijn.”

Jony maakte kennis met de TMA Methode bij een vorige werkgever: “De talentenanalyse werd destijds door onderwijsadviesbureau B&T ingezet tijdens een uitgebreid sollicitatietraject voor meerdere collega’s. B&T-adviseur Pauline Zwaal-Arora nam bij mij de analyse af, omdat ik een seniorfunctie kreeg. Ik was er erg van onder de indruk en het hielp me enorm bij het invullen van mijn nieuwe rol.”

De TMA Methode zorgde niet alleen voor persoonlijke groei bij Jony, maar ook voor groei van de organisatie waar Jony werkte. “Ik was toen al gecharmeerd van het instrument, omdat het uitgaat van talent en heel positief en waarderend is. Het geeft je een mooi inzicht in jezelf, en in de relatie van jezelf tot de ander en tot de organisatie waarin je werkt.”

Ontwikkeldoelen

Na een tussenstap bij een andere werkgever werkt Jony nu bij stichting Move, waar zij eerst als fondsenwerver aan de slag ging en later directeur werd. “Move was afgelopen voorjaar aangekomen op een belangrijk punt in de ontwikkeling van de organisatie. Een paar jaar geleden waren we nog een relatief kleine organisatie van twintig mensen. Toen ik als directeur begon, was ik de enige leidinggevende. Inmiddels is het aantal projecten gegroeid en daarmee ook de organisatie, die op dit moment vijfendertig mensen telt. We zijn nu actief in veertien steden. Die groei paste bij onze missie, maar de organisatiestructuur was niet goed meegegroeid.”
 
“We hadden al een nieuw organisatiemodel ontworpen, met regiocoördinatoren die de kleine teams in de verschillende steden aansturen”, vervolgt Jony. “Daarna hebben we een aantal nieuwe leidinggevende rollen gedefinieerd in het landelijke team, waarvoor we in- en externe mensen hebben aangenomen.”

Jony zocht begin 2023 weer contact met Pauline van B&T, nu met de vraag of zij kon meedenken over de volgende stappen en het nieuwe organisatiemodel. “Mijn vraag ging specifiek over de TMA Methode: welke rol zou dat instrument voor talentontwikkeling kunnen spelen? Niet bij het selecteren van mensen, maar om te kijken wat voor mensen ontwikkeldoelen zouden kunnen zijn in hun nieuwe rol.”

Individueel en als team

De vier nieuwe leidinggevenden van het landelijke team begonnen met een coachgesprek met B&T en deden daarna een talentenanalyse van TMA. “Zij zijn echt superbelangrijk, samen met de regiocoördinatoren zijn ze de dragers van Move”, vertelt Jony. “Met de individuele talentenanalyses hebben we gekeken naar hun talenten en wat hun ontwikkelpad kan zijn. Daarna hebben we met behulp van de tools van TMA op teamniveau gekeken naar wat we in huis hebben. En ook wat er wellicht nog ontbreekt aan kwaliteiten binnen onze organisatie.”

“De collega’s die de talentenanalyse hebben gedaan, hebben een nieuwe rol bij Move”, zegt Jony. “Het is goed om te weten wat iemand meebrengt voor die rol. Maar TMA brengt ook de taal mee om het daar met elkaar over te hebben. Het instrument helpt ons om te praten over de dynamiek in het team en over wat er gebeurt in de samenwerking tussen mensen, bijvoorbeeld als een bepaald project niet goed van de grond komt. We kunnen elkaars kwaliteiten beter zien en hoe we de aanwezige talenten kunnen inzetten.”

Open gesprekken

De medewerkers die een talentenanalyse hebben gedaan, vinden dat heel fijn, merkt Jony. “Ze zijn erg dankbaar voor de aandacht die we hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. Ik ben zelf ook onder de indruk van de begeleiding van Pauline; zij geeft het instrument betekenis. In de gesprekken luistert ze heel goed en kan ze je heel liefdevol leiden naar de kern van wat je zegt. Ik krijg van collega’s veel complimenten over die gesprekken. Niemand hoeft zijn analyse te delen, maar een aantal collega’s heeft dat wel gedaan. Daar komen dan ook weer mooie en open gesprekken uit.”

Als werkgever probeert Jony te onderstrepen dat Move een lerende organisatie is, waar persoonlijke groei heel belangrijk is én wordt gefaciliteerd. De TMA Methode helpt daarbij. “Het is een van de manieren waarop we kunnen laten zien dat we een mensgerichte en ontwikkelgerichte werkgever zijn. Met name jongere werknemers zijn daarnaar op zoek. Ze zijn er ook in toenemende mate aan gewend: ze willen werken in een organisatie die ontwikkelgericht is en waar ze open en eerlijk kunnen spreken over hun groei. Het maakt ons dus ook aantrekkelijker als werkgever.”

Droom

Komend jaar organiseert Move nieuwe gesprekken over het beleid van de organisatie met betrekking tot leren en ontwikkelen. “Dat doen we met álle collega’s”, vertelt Jony. “Ik ga zeker kijken welke plek de TMA Methode daar in kan krijgen, ook voor mensen die geen leidinggevende functie hebben. Het is mijn droom dat we iedereen bij Move een talentenanalyse van TMA kunnen aanbieden. Wie weet, in de toekomst!”

Dit artikel verscheen eerder op de website van B&T. De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is onderdeel van het B&T-aanbod op het gebied van strategisch HRM. Kijk hier voor meer informatie over de visie van B&T op het werven en behouden van medewerkers.

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.