Zo leren studenten betere keuzes maken tijdens hun studie

De aandacht voor talentontwikkeling groeit op de arbeidsmarkt én in het onderwijs. Op de boekenlijst van studenten Toegepaste Psychologie aan de HAN prijkt daarom ook de TMA Talentenanalyse. Studenten krijgen daarmee meer inzicht in een tool die ze straks in het werkveld kunnen gebruiken. Het helpt ze daarnaast om betere keuzes te maken tijdens hun studie.

Iris Hulskorte is hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HAN University of Applied Sciences, kortweg HAN, en coördinator van het vak Assessment & Talentontwikkeling. Voorheen heette het vak Assessments, maar door de ontwikkelingen in het werkveld is ook de naam van dit vak veranderd.

“Waar er voorheen vooral werd gekeken naar welke competenties je moest hebben voor een bepaalde functie, is het nu meer: waar ben je goed in, waar heb jij veel talent voor en hoe kunnen we dat inzetten en verder ontwikkelen?”, legt Hulskorte uit. “Het is een andere manier van kijken. Zo zie je ook een verschuiving van selectie-assessments naar ontwikkelassessments.”

21st century skills

Bij het vak spelen ze in op die veranderingen in de praktijk. “Je weet al dat, als onze studenten straks in het werkveld zitten, de kennis al enigszins is verouderd en de wereld er weer anders uitziet. Om studenten daarop voor te bereiden, is het belangrijk dat zij 21st century skills beheersen, zoals samenwerken en kritisch denken. Je kunt een aantal instrumenten inzetten om (de ontwikkelbaarheid van) deze vaardigheden te meten.”

Bij de HAN gebruiken ze hiervoor onder meer de TMA Methode. Hulskorte kwam ermee in aanraking, omdat de tool al werd ingezet bij een van de stageplekken voor haar studenten. “TMA is ontwikkelingsgericht, dat vond ik mooi aansluiten bij ons vak. Onze studenten oefenen aan de ene kant met het samenstellen en uitvoeren van een assessmentprogramma en het analyseren van resultaten om te komen tot een advies. Aan de andere kant leren ze het ook in te zetten voor hun eigen ontwikkeling.”

Tegemoetkoming kosten

De TMA Talentenanalyse staat daarom sinds enige tijd tussen de benodigde studiematerialen voor het vak, dat aan het begin van het tweede jaar wordt gegeven. “Studenten betalen een tegemoetkoming, de overige kosten dragen wij als onderwijsinstelling”, vertelt Hulskorte. “Zo maken we het voor alle studenten mogelijk om er gebruik van te maken.” 

De studenten maken zelf een TMA Talentenanalyse en analyseren, als onderdeel van een assesmentprogramma, de talentenanalyse van een student die ze niet kennen. “Daarbij kijken ze onder meer naar: heeft deze student aanleg voor 21st century skills? En hoe kan deze persoon zich hierin nog ontwikkelen?” Ook geven de assessoren advies over de stageplek; studenten gaan namelijk in het derde jaar stage lopen. “Ze kijken naar de organisatie en de rol die bij de ander zou passen, waardoor iemand veel gerichter een stage kan kiezen. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.”

Positieve psychologie

Hulskorte, die zelf ook TMA Professional en teamcoach is, vindt het een voordeel dat de TMA Methode zo uitgebreid is. “Doordat je naast competenties, talenten en drijfveren kunt zien welke leer/werk-stijl en -omgeving bij iemand past, zouden we ook vierdejaarsstudenten beter kunnen begeleiden bij de sprong naar de arbeidsmarkt.”

Ook noemt ze het een pre dat TMA uitgaat van positieve psychologie en genuanceerd is. “Er is geen goed of fout, dat maakt het voor studenten ook makkelijker om de uitkomsten met elkaar te delen. Het is niet: hoe hoger je scoort, hoe beter. Alles is een talent.”

Diversiteit in talenten

Het is wel belangrijk om de uitkomsten toe te lichten, merkt Hulskorte. “Dan zegt iemand bijvoorbeeld: ik heb een lage score op hulpverlenen en daardoor lijkt het alsof ik niet geneigd ben om te helpen. Als je uitlegt dat diegene juist de verantwoordelijkheid eerder bij een ander legt, waar die verantwoordelijkheid ook hoort, kan hij of zij het meer zien als talent. Studenten ontdekken zo ook dat diversiteit in talenten binnen een team juist heel goed is.”

Praktisch levert het de studenten dus meer kennis op van een veelgebruikte tool in hun vakgebied, maar uiteindelijk zo veel meer, vindt Hulskorte. “De basis van leren en ontwikkelen begint bij jezelf. Wie ben ik, wat wil ik en wat drijft en motiveert mij? Hierbij stilstaan om meer inzicht te krijgen in jezelf is een mooi uitgangspunt, je gedrag ontwikkelen is een tweede.”

Wil je meer weten over het inzetten van de TMA Methode in het onderwijs? Neem contact op met Hein Piller de Bruijn via hein@tma.nl 

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.