Utrechtse studenten hebben veel talent.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dankzij de NPO gelden hebben alle studenten de mogelijkheid gekregen om een TMA Talentenanalyse te maken en op deze manier inzicht te krijgen in hun eigen talenten. Op dit moment hebben al bijna 1000 studenten hier gebruik van gemaakt. Naast alle individuele inzichten die het oplevert, is het ook erg interessant om te kijken naar de overkoepelende talenten van de UU-studenten.

Hoe onderscheiden de studenten van de Universiteit van Utrecht zich van de Nederlandse beroepsbevolking?

Vanuit de positieve psychologie brengt de TMA Talentenanalyse iemands persoonlijkheid in kaart door middel van 22 drijfveren. Een bovengemiddelde of ondergemiddelde score op een drijfveer (ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking) mondt uit in een bepaald talent. Een gemiddelde score wordt ook wel een balansscore genoemd. Dit betekent dat iemand niet uitgesproken het ene of het andere talent heeft, maar in staat is om flexibel om te gaan met de uitersten van een bepaald talent. Zo kan iemand de ene keer doorzetten, en de andere keer juist zijn prioriteiten verleggen. Er zijn dus geen goede of slechte scores, beide uitersten zijn immers talenten, maar het is wel goed om te zien waar iemands score zich op het spectrum bevindt.

 

Typische talenten van de Utrechtse Universiteitstudent

Voor dit onderzoek zijn de resultaten geanalyseerd van 763 UU-studenten, waarvan 524 vrouwen en 239 mannen. Uit deze resultaten kwamen een aantal mooie talenten naar voren! Een paar van deze talenten kunnen gezien worden als ‘typische Universiteit Utrecht-talenten’ en passen goed bij de wetenschappers van de toekomst. In figuur 1 en in de tekst daaronder worden de meest opvallende talenten weergegeven en besproken. De gemiddelde drijfveerscores worden weergegeven op een 9-puntsschaal (1 = uiterste talentscore voor de ene zijde van de drijfveer, 9 = uiterste talentscore voor de andere zijde van de drijfveer).

Figuur 1: Opvallende verschillen in gemiddelde drijfveerscores tussen UU-studenten en de Nederlandse beroepsbevolking, met bijbehorende UU-talenten

 

Het eerste talent dat opvalt is het talent op de drijfveer Eigenwaarde, namelijk zelfreflectie. Dit betekent dat studenten zoveel mogelijk proberen om fouten te vermijden. Zaken die minder goed gaan, zullen ze sneller op zichzelf betrekken en er daarna alles aan doen om het de volgende keer beter te doen. Dit talent kan hen daardoor motiveren zoveel mogelijk uit zichzelf te halen.

Op de drijfveer Afwisseling komt een talent naar voren dat goed van pas komt bij het blokken voor tentamens, het schrijven van een scriptie, namelijk het talent voor focus. UU-studenten kunnen zich bovengemiddeld goed focussen op één taak en ze weten goed hun prioriteiten te stellen.

Daarnaast beschikt de typische Utrechtse Universiteitsstudent over het talent individueel. Dit past bij een lage behoefte aan Sociabiliteit en contact. Dit houdt in dat ze meer behoefte hebben aan 1-op-1 contact of activiteiten in een kleine groep, dan aan werkvormen in groter groepsverband. Ook kunnen ze goed zelfstandig aan de slag met opdrachten. Voor hen is in sociaal contact de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit.

Het laatste ‘typische UU-talent’ is grensverleggend. UU studenten scoren namelijk laag op de drijfveer Conformeren. Dit betekent dat ze kritisch zijn en weinig behoefte hebben aan grenzen en kaders. Ze kiezen hun eigen pad en kijken naar hoe dingen anders kunnen. Een talent waar de Universiteit Utrecht trots op mag zijn!

 

Talenten UU-vrouwen en UU-mannen

Uit de analyse kwamen ook een aantal talenten naar voren die specifiek voor mannelijke of vrouwelijke UU-studenten gelden. In figuur 2 worden de meest in het oog springende talenten weergegeven. De gemiddelde drijfveerscores worden weergegeven op een 9-puntsschaal (1 = uiterste talentscore voor de ene zijde van de drijfveer, 9 = uiterste talentscore voor de andere zijde van de drijfveer).

Figuur 2: Verschillen in gemiddelde drijfveerscores (met bijbehorende talenten) tussen UU-vrouwen en de Nederlandse beroepsbevolking en tussen UU-mannen en de Nederlandse beroepsbevolking

Uitdagingen voor Millennials en Gen Z

Deze generatie studenten is opgegroeid in een tijd van economische welvaart en met de gedachte dat alles mogelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes en dat maakt dat je moet presteren om erbij te horen. Dit is ook terug te zien in de talenten van de UU-studenten. Zo zijn UU-studenten ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking zelf-reflecterend, geduldig en met name de vrouwen, meer betrokken. Dit zijn op zichzelf mooie talenten, want hierdoor zijn ze gedreven om fouten te vermijden, minder snel fouten te maken en de urgentie in te zien van problemen.

Echter, de maatschappij van tegenwoordig voert de druk enorm op. Zo hebben huidige studenten te maken met het leenstelsel, waardoor elke verkeerde keuze of elke vertraging die wordt opgelopen geld kost. Uit onderzoek van Motivaction en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat lenende studenten hierdoor veel stress ervaren. Daarnaast kunnen alle perfecte plaatjes op social media het gevoel geven dat andermans leven perfect is en dat jouw leven en stuk minder mooi is dan dat van anderen. Studenten die het talent hebben om betrokken en zelf-reflecterend te zijn, kunnen hierdoor extra druk voelen om te presteren en daardoor mentale klachten krijgen (Harren, Walburg en Chabrol, 2021). Prestatiedruk is dus alomtegenwoordig en de keerzijde van talenten komt dan om de hoek kijken.

Tegelijkertijd geeft het studenten de mogelijkheid om zelf te kunnen werken aan hun valkuilen en hun talenten goed te benutten. Zo kunnen ze in de TMA Talentontwikkelingsmodule voor ieder talent advies vinden hoe ze slimmer kunnen acteren op dit vlak en kunnen ze work-outs doen die passen bij hun talenten. Studenten die beschikken over het talent zelf-reflecterend kunnen bijvoorbeeld de work-out ‘sta op tegen je interne criticus’ doen, waardoor ze beter om kunnen gaan met de keerzijde van dit talent. Daarnaast zijn er ook vanuit de UU zelf ook goede initiatieven om studenten te begeleiden, zichzelf te ontwikkelen en voor te bereiden op het werkende leven.

 

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen dat uit de data-analyse veel typische UU-talenten naar voren komen. Daarnaast beschikken mannen en vrouwen ook over specifieke talenten die ze kunnen inzetten. Met de uitdagingen van deze tijd in hun achterhoofd, zijn deze talentvolle studenten klaar om de arbeidsmarkt in de komende jaren te gaan betreden!

 

Waar ben je naar op zoek?

Geen resultaten gevonden.